4206/SL/09

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Lehden verkkosivuilla oleva mainos erottuu grafiikaltaan ja sisällöltään toimituksellisesta sisällöstä, mutta sana ”mainos” tai ”ilmoitus” olisi ollut syytä lisätä ilmoitukseen.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Lehden verkkosivuilla oleva mainos erottuu grafiikaltaan ja sisällöltään toimituksellisesta sisällöstä, mutta sana ”mainos” tai ”ilmoitus” olisi ollut syytä lisätä ilmoitukseen.

Kantelu 22.10.2009

Kantelijan mukaan Helsingin Sanomien verkkoversion etusivulla 21.10.2009 on uutinen “EU aikoo leikata päästöjä 80-95 prosenttia lähivuosikymmeninä”, sekä toinen otsikko “Vanhanen: Uusiutuvan energian tuotanto vastaamaan 13 ydinvoimalan tehoa”. Suoraan tämän uutisosion alla on sinitaustainen kuva, jossa on Esko Valtaoja lähikuvassa. Häntä siteerataan “Ilmasto-ongelma ratkeaa ydinvoimaa kehittämällä”. Alareunassa on linkki, “lue haastattelu olkiluoto4.fi”. Hetken kuluttua kuvan sisältö vaihtuu toiseksi, jossa Elina Ingman toteaa, että “Sähkön hinta ja Kemiran tulevaisuus kulkevat käsi kädessä”.

Kantelijan mielestä lehti rikkoo hyvää journalistista tapaa, sillä lukijalle ei käy välttämättä ilmi, onko kyseessä uutisen kuvitus vai Olkiluodon ostama mainos. Tämä vaikutelma korostuu, koska mainos itsessään sisältää linkin haastatteluun eikä ole tyypillinen mainos myöskään graafisesti, vaan suunniteltu sulautumaan asiasisältöön. Vaikka toimitus ei olisikaan tiennyt mainoksen sijoittumisesta samaa aihetta käsittelevän journalistisen sisällön kanssa, tulisi verkkotoimituksen kokonaisuudessaan noudattaa journalistin ohjeita ja estää asiasisällön ja mainonnan viestien sekoittuminen. Kyse on journalismin periaatteista poliittisten kysymysten uutisoinnissa ja mielipidevaikuttamiseen tähtäävässä mainonnassa.

Helsingin Sanomien vastaus 20.11.2009

Päätoimittaja Janne Virkkunen vastaa, että kantelun aiheena on uutisen yhteydessä julkaistu Teollisuuden voima -yhtiön mainos. Kantelijan mielestä lukija ei pysty erottamaan, onko kyseessä uutisen kuvitus vai mainos. Mainos on näkynyt läpi koko HS.fi:n palvelun, joten sen osuminen jutun yhteyteen on sattumaa. Ilmoituspaikka on vakioitu HS.fi:n ulkoasurakenteessa ja on siten lukijalle selkeä. Paikka sijaitsee HS.fi:n etusivulla ensimmäisen artikkelin jälkeen ja uutisosiossa (hs.fi/uutiset) aina toisen artikkelin jälkeen.

Ilmoituksen ulkoasu poikkeaa Virkkusen mielestä selkeästi HS.fi:n graafisesta ilmeestä. Mainoksessa on ilmoitettu näkyvästi olkiluoto4.fi-kampanjasivuston osoite, joka osaltaan kertoo linkin vievän Helsingin Sanomien sivuston ulkopuolelle. Mainoksen asemointi ei poikkea muustakaan ilmoitusten sijoittelusta verrattuna esimerkiksi Helsingin Sanomien päivälehteen. Verkossa raja on jopa paperilehteä tiukempi, sillä HS ei myy sisältöön kohdennettua mainontaa. Tästä poikkeuksena verkon Oma maailma ja Oma kaupunki -teemaosiot, joissa mainontaa voidaan kohdentaa hakusanojen mukaan. Lehdessä mainostajilla on laajemmat mahdollisuudet määräpaikkailmoitteluun. Tästä käy esimerkkinä ruoka- ja viini-ilmoittelu lehden Ruoka-osiossa.

Mainostoteutusten tulee olla sellaisia, että ne on helposti ymmärrettävissä mainoksiksi. Mikäli mainos on vaarassa sotkeentua journalistiseen sisältöön, pyydetään mainostajaa lisäämään aineistoon teksti ”mainos”. Epäselvät aineistot pyritään myös hyväksyttämään toimituksella.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 19).

HS.fi:ssä julkaistiin Teollisuuden Voiman ilmoitus kantelussa kuvatussa yhteydessä. Julkisen sanan neuvoston mielestä ilmoitus eroaa graafiselta asultaan toimituksellisesta sisällöstä, mutta eron korostamiseksi ilmoitukseen olisi ollut syytä lisätä teksti ”ilmoitus” tai ”mainos”. Lisäksi ilmoituksessa oleva linkki www.olkiluoto4.fi kertoo lukijalle, että kyse on Olkiluotoon haettavasta neljännestä ydinvoimalasta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Susanna Reinboth (2. vpj.), Merja Ahtiainen, Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Janne Laukkanen, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.