4200/PL/09

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti sai kirjoittajan kanssa käydyn neuvottelun jälkeen lyhentää omaa kannanottoa eli vastinetta ja julkaista näin syntyneen version ilman kirjoittajan lupaa.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti sai kirjoittajan kanssa käydyn neuvottelun jälkeen lyhentää omaa kannanottoa eli vastinetta ja julkaista näin syntyneen version ilman kirjoittajan lupaa.

Kantelu 18.10.2009

Kantelijan mukaan Sompio -lehti julkaisi hänen vastineensa kiellosta huolimatta sensuroituna. Neuvottelussa toimituksen kanssa kantelija kertoo ehdottomasti kieltäneensä sensuroinnin ja vaatineensa alkuperäisen tekstin painamista. Jutun taustojen poistamisella kirjoituksen alkuperäinen merkitys menetettiin.

Sompion vastaus 3.12.2009

Päätoimittaja Kari Lindholm vastaa, että kantelija on kirjoittanut Sompion palstoilla useita kertoja Kevitsan kaivosta voimakkaasti vastustaen. Kantelu kohdistuu kirjoitukseen, jota toimitus ei ole julkaissut täysimittaisena. Kirjoitus oli vastine toiseen yleisönosastokirjoitukseen. Vastineen tulee päätoimittajan mielestä olla vastaus toiseen kirjoitukseen. Vastauksen sijasta kantelija esittää jo monia kertoja julkaistuja, virheellisiksi osoittautuneita väitteitä kaivoksen haitoista, päästöistä, vaaroista ja kaivosyhtiön saalistamista voitoista.

Päätoimittajan mukaan Sompio -lehden stilisoima ja lyhennettynä julkaisema kantelijan vastine on toimituksellisesti arvioiden riittävän laaja vastaus toiseen kirjoitukseen ja myös hyvän julkaisutavan mukainen.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22). Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa (JO 22).

Kantelijan mielipidekirjoitus julkaistiin Sompiossa 13.8.2009. Kantelijaa arvostellut mielipidekirjoitus julkaistiin 10.9.2009 ja kantelijan vastine 12.10.2009. Kirjoitukset keskittyivät Kevitsan kaivoksen ympäristöhaittoihin. Toimitus kohteli kantelijan viimeksi lähettämää kirjoitusta vastineena eli omana kannanottona, neuvotteli sen sisällöstä kantelijan kanssa ja julkaisi kirjoituksen erimielisyydestä huolimatta lyhennettynä.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelijalle syntyi oikeus omaan kannanottoon. Lehti neuvotteli kannanoton lyhentämisestä. Vaikka yksimielisyyteen ei päästy, lehti julkaisi kannanoton toimituksen lyhentämässä muodossa. Lukijoille olisi syytä kertoa, jos vastine julkaistaan toimituksen olennaisesti editoimana. Neuvoston mielestä kannanotto oli kuitenkin lyhennetty asianmukaisesti, jolloin kantelija sai vastata häneen kohdistuneeseen arvosteluun.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Sompio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Susanna Reinboth (2. vpj), Merja Ahtiainen, Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Janne Laukkanen, Inkeri Pasanen, Matti Saari ja Titta Sinisalo.