4192/SL/09

Langettava

Julkisen sanan neuvoston äänin 6–5 antama langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Jutussa esitellään kosminen terästappi, joka lehden testin mukaan vähentää auton polttoaineen kulutusta. Kritiikitön juttu antaa yksipuolisen kuvan tuotteesta. Eriävä mielipide.

Julkisen sanan neuvoston äänin 6–5 antama langettava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Jutussa esitellään kosminen terästappi, joka lehden testin mukaan vähentää auton polttoaineen kulutusta. Kritiikitön juttu antaa yksipuolisen kuvan tuotteesta. Eriävä mielipide.

Kantelu 1.10.2009

Kantelija katsoo Iltalehden artikkelin rikkovan Journalistin ohjeiden kohtaa 19. Tuotetta käsitellään täysin kritiikittömästi tai edes tuomatta esille mahdollisuutta, että saadut tulokset johtuvat jostakin ulkoisesta seikasta. Tuotteen mainostetaan laskevan polttoaineen kulutusta, mitä ei lehti ole tieteellisesti todennut. Kantelija pitää myös eri laitteilla otettuja pakokaasupäästöarvoja erittäin epäluotettavina, etenkin kun mittausjärjestelyä ei tuoda esille. Artikkelissa mainitaan selvästi myös tuotteita maahantuovan henkilön sekä yrityksen nimi. Vastaava artikkeli on julkaistu myös lehden painetussa versiossa.

Iltalehden vastaus 20.10.2009

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että Iltalehden jutussa testattiin terästappia, jonka valmistaja väittää alentavan ajoneuvon polttoaineen kulutusta. Tuotetta testattiin asentamalla se jutun kirjoittaneen toimittajan autoon. Kyseisellä autolla ajettiin kaikkiaan 5 000 kilometriä eri olosuhteissa, ja jutussa kerrotaan mahdollisista muutoksista auton ominaisuuksissa ja polttoaineen kulutuksessa – myös se, ettei terästapilla aluksi ollut mitään vaikutusta testiauton kulutukseen. Jutun kirjoittaneella toimittajalla oli käytössään vertailutietoa testiauton aikaisemmasta polttoaineen kulutuksesta ja päästöarvoista. Polttoaineen kulutuksen lisäksi jutussa kiinnitettiin huomiota päästöarvoihin, jotka mitattiin samalla katsastusasemalla ja samalla mittauslaitteella kuin testiauton katsastuksessa puoli vuotta aikaisemmin. Lisäksi kyseistä terästappia testattiin lyhyempi ajanjakso kahdessa muussa autossa. Jutun johtopäätökset ovat yhteenveto tästä testistä.

Jutussa käydään päätoimittajan vastauksen mukaan perusteellisesti ja perustellusti läpi kuluttajaa palvellen tuotteen heikkouksia ja vahvuuksia vakiintuneiden journalististen periaatteiden mukaisesti. Erilaisissa tiedotusvälineiden tuotetesteissä journalistiset periaatteet todentuvat tavallisesti aivan muutoin kuin tutkimalla ”tieteellisesti” eri tuotteita. Jutun kirjoittaja on pyrkinyt parhaansa mukaan selvittämään myös sitä, mihin tuotteen teho voisi perustua eikä hän ole tekstissään kritiikitön valmistajan ja maahantuojan perusteluille.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 19).

Iltalehti julkaisi 25.9.2009 paperilehdessä ja 30.9.2009 verkkolehdessä jutun ”Kosminen terästappi vähentää kulutusta”. Jutussa siteeratun valmistajan mukaan tappi säteilee ”kosmista energiaa”. Jutussa arvataan, että kyseessä voisi olla ionisaattori. Toimittajan testiajon ja mittausten mukaan tappi lisää moottorin tehoa ja vähentää polttoaineen kulutusta 3–4 desilitraa.

Kun tuotteitta ja palveluita esitellään toimituksellisilla palstoilla tai ohjelmissa, edellytetään jutulta kriittisyyttä, monipuolisuutta ja avoimuutta. Tässä jutussa yhdestä tuotteesta esitetään väitteitä, jotka eivät perustu riittävän kriittiseen ja monipuoliseen tarkasteluun. Tämä johtuu ennen kaikkea asiantuntijanäkökulman puutteesta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Langettavaa äänestivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Jussi Eronen, Pekka Iivanainen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha ja Matti Saari.

Vapauttavaa äänestivät: Sari Autio, Anssi Halmesvirta, Juha Kulmanen, Inkeri Pasanen ja Susanna Reinboth.

Eriävä mielipide:
Iltalehden juttu perustuu toimittajan tekemään testiin. Mielestämme jutussa arvioidaan tuotetta, “kosmista energiaa” säteilevää terästappia, journalistisin kriteerein. Tuotteesta esitetään myös kielteisiä arvioita. Jutussa muun muassa luonnehditaan tuotetta “lähinnä TV-Shop-tuotteeksi” ja kerrotaan, että aluksi polttoaineen kulutus ei pudonnut luvatulla tavalla. Lisäksi faktalaatikossa todetaan, että valmistaja kieltää jyrkästi “säteilevän” tuotteen kielteiset terveysvaikutukset.
Tuotearvioinnin tekeminen ei mielestämme vaadi asiantuntija-arvioita, vaan toimitus voi myös itse testata kuluttajille suunnattuja tuotteita ja palveluita. Iltalehden jutussa ei mielestämme ole sellaisia mainosmaisia elementtejä, jotka rikkoisivat piilomainonnan kieltoa. Näillä perusteilla katsomme, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.