4188/SL/09

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta, samanaikaista kuulemista ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti teki jutun, jossa käsiteltiin raja-aitaan liittyviä naapurien välisiä erimielisyyksiä. Jutussa ei kuultu molempia osapuolia, mutta toisellekin tarjottiin mahdollisuutta tuoda oma kannanottonsa julki jälkeenpäin.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös virheen korjausta, samanaikaista kuulemista ja omaa kannanottoa koskevassa asiassa. Lehti teki jutun, jossa käsiteltiin raja-aitaan liittyviä naapurien välisiä erimielisyyksiä. Jutussa ei kuultu molempia osapuolia, mutta toisellekin tarjottiin mahdollisuutta tuoda oma kannanottonsa julki jälkeenpäin.

Kantelu 20.9.2009

Aamulehti julkaisi 25.6.2009 jutun ”Pihoja valvotaan naapureiden avulla” ja 26.6.2009 jutun ”Uhkasakko taivuttaa noudattamaan määräyksiä”. Kantelun mukaan niissä oli useita virheitä, minkä vuoksi juttu antaa yleisölle täysin väärän kuvan naapurin (kantelija) suhtautumisesta tilanteeseen. Jutuista saa mm. käsityksen, että naapuri kutsui paikalle poliisit ja on valittanut asiasta hallinto-oikeuteen. Jutuissa kuullaan vain toista osapuolta, eikä lukija pysty erottamaan tosiasioita tämän esittämistä mielipiteistä.

Kantelijan mukaan hän on tunnistettavissa jutusta, mutta siitä huolimatta häntä ei ole kuultu samanaikaisesti. Kantelija on joutunut omasta mielestään tämän vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen, minkä vuoksi hän mm. oli heti yhteydessä aamulehden uutispäällikköön. Tämä tarjosi mahdollisuutta tehdä yleisön osastolle vastineen. Tämä olisi kuitenkin ollut aika mitätöntä ja jatkanut asian käsittelyä vastapuolen haluamana naapuririitana, jollainen se ei alun perin ollut. Kantelija halusi lehden itse oikaisevan virheensä, mutta tähän lehti ei suostunut.

Aamulehden vastaus 9.10.2009

Päätoimittaja Matti Apunen vastaa, että juttu käsitteli kangasaitaa, jonka oli määrä suojata aiemmin istutettua tuija-aitaa. Rakennusvalvonta oli määrännyt sakon uhalla suoja-aidan poistettavaksi. Asialla katsottiin olevan yleisempääkin kiinnostavuutta. Naapurien erimielisyys mainitaan jutussa, mutta sen kärki on suoja-aidassa. Juttu käsittelee myös yleisellä tasolla omakotialueiden rajaerimielisyyksiä. Jutussa ei mainita kantelijaa, eikä ulkopuolinen voi jutun perusteella päätellä kenestä on kyse.

Kantelijan asiamies lähestyi Aamulehteä heinäkuussa. Kun hänelle tarjottiin mahdollisuutta vastineeseen, hänen vastauksensa oli: ”Liitteenä ollutta tiedostoa ’oikaisu’ ei ole tarkoitus julkaista. Sen tai minkään vastineen julkaiseminen jatkaisi Järvisen haluamalla tavalla asian käsittelyä naapuririitana”. Asiamies myös korosti, että ”Aamulehdelle ei anneta oikeutta oma-aloitteisesti korjata virhettä”. Päätoimittaja pitää kantelua aiheettomana.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 22). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22).

Aamulehti julkaisi kaksi juttua naapuritonttien väliin istutetusta raja-aidasta ja sen suojaksi pystytetystä kangasaidasta, joka oli määrätty purettavaksi sakon uhalla. Aidan pystyttäjää jutussa kuultiin, mutta naapuria ei. Tämä oli kirjallisesti lehteen yhteydessä noin kaksi viikkoa myöhemmin, mutta kieltäytyi vastineesta ja kielsi myös lehteä oma-aloitteisesti korjaamasta mahdollisia virheitä.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelija oli jutuista asuinalueellaan tunnistettavissa. Häntä olisi ollut asianmukaista kuulla samanaikaisesti, mutta laiminlyönti ei aiheuttanut sellaista vahinkoa, jota ei olisi voinut jälkeenpäin julkaistulla omalla kannanotolla korjata. Samalla mahdolliset virheetkin olisivat tulleet korjatuiksi. Tätä kantelija ei kuitenkaan halunnut.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamulehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Sari Autio, Jussi Eronen, Anssi Halmesvirta, Pekka Iivanainen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth ja Matti Saari.