4184/KL/09

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös pakinaa ja leimaavaa kirjoittelua koskevassa asiassa. Paikallisesti merkittävän kulttuuripersoonan on kestettävä tavallista kansalaista enemmän liioitteleviakin ilmaisuja.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös pakinaa ja leimaavaa kirjoittelua koskevassa asiassa. Paikallisesti merkittävän kulttuuripersoonan on kestettävä tavallista kansalaista enemmän liioitteleviakin ilmaisuja.

Kantelu 7.9.2009

Kantelijan mukaan nimimerkki Vieno Väistö käsittelee PookiSanomissa 23.7.2009 hänen kirjoittamaansa kesäteatterinäytelmää. Kirjoitus kuitenkin muuttui kantelijan mielestä koko hänen elämäntyönsä mustamaalaamiseksi ja herjaukseksi. Arvioinnin tekee arveluttavaksi se, että teksti oli lehdessä vasta kauden loputtua, jolloin ihmisillä ei ollut mahdollisuutta tarkistaa pitivätkö nimimerkin esittämät väitteet K-18-tyyppisestä tekstistä paikkansa. Väite on täysin tuulesta temmattu.

Kantelijan mielestä nimimerkkikirjoittaja puuttuu hänen työhönsä musiikinopettajana, millä ei ole mitään tekemistä kesäteatterin kanssa. Rinnastamalla K-18-väitteet ja opettajan työn kirjoittaja saattaa kantelijan kiusalliseen valoon varsinkin sellaisten oppilaiden vanhempien keskuudessa, jotka ovat jutun lukeneet mutta eivät lestadiolaisen uskonsa takia käy teatterissa. Loukkaavimpana kantelija kokee sen, että hänen leipätyönsä ja koko elämäntyönsä mollataan lauseella: ”Oppiminen Poksin musiikkitunneilla perustuu täysin Beatlesien ja Repe Helismaan erinomaisen musiikin sujuvaan kuunteluun.”

Kantelija kertoo päätoimittajan tarjonneen mahdollisuutta vastineeseen, mutta hän ei halua nimimerkille vastineita kirjoitella.

PookiSanomien vastaus 30.9.2009

Päätoimittaja Janne Pussila vastaa, että kantelija on erittäin tunnettu henkilö seutukunnassaan. Hän on tehnyt pitkän uran nuorten ja musiikin parissa. PookiSanomien vakiokolumnisti käsitteli palstallaan kantelijan kirjoittamaa kesäteatterinäytelmää, josta hän ilmaisi mielipiteensä kipakkaan tyyliinsä. Kolumni käsitteli myös kantelijan tapaa työskennellä musiikinopettajana, mistä kolumnisti kertoi myös mielipiteensä saamansa palautteen pohjalta.

Kritiikin kohteena olleelle tarjottiin päätoimittajan mukaan mahdollisuutta esittää oma näkemyksensä vastineena. Hänelle tarjottiin myös mahdollisuutta kertoa elämäntyöstään toimittamamme henkilöjutun puitteissa. Tässä jutussa hän olisi myös saanut vapaasti kertoa tuntemuksistaan kritiikin kohteena olemisesta, sekä perustella kirjoittamansa näytelmän taustoja. Kantelija ei halunnut käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, vaan hän halusi ”että asia unohtuisi mahdollisimman pian, jos sitä ei enää käsiteltäisi lehdistössä.” Päätoimittaja kertoo kunnioittaneensa tätä pyyntöä.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO 24).

Lähes koko nimimerkkipakina keskittyy käsittelemään kevyehköllä tyylillä kantelijan kirjoittamaa kesäteatterinäytelmää. Pakinan lopussa on lauseen mittainen letkautus, joka kohdistuu kantelijan varsinaiseen työhön opettajana. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että pakina sallii terävän tyylin ja hätkähdyttävätkin ilmaisut. Kantelija on alueellaan erittäin hyvin tunnettu ja arvostettu kulttuuripersoona, jonka asemansa vuoksi on siedettävä liioittelevatkin ilmaisut.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että PookiSanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Sari Autio, Jussi Eronen, Anssi Halmesvirta, Pekka Iivanainen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth ja Matti Saari.