4168/SL/09

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös onnettomuuden uhrin hienovaraista kohtelua koskevassa asiassa. Lehden verkkosivuilla julkaistiin kuva Tour de France –kilpailussa sattuneesta onnettomuudesta. Kuva yliajon uhrista vertautuu kuvavirtaan, jota maailmanlaajuista huomiota herättävistä onnettomuusuutisista julkaistaan. Uhrista ei kerrota tai näytetä sellaista tietoa, joka vaarantaisi hänen hienovaraisen kohtelunsa.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös onnettomuuden uhrin hienovaraista kohtelua koskevassa asiassa. Lehden verkkosivuilla julkaistiin kuva Tour de France –kilpailussa sattuneesta onnettomuudesta. Kuva yliajon uhrista vertautuu kuvavirtaan, jota maailmanlaajuista huomiota herättävistä onnettomuusuutisista julkaistaan. Uhrista ei kerrota tai näytetä sellaista tietoa, joka vaarantaisi hänen hienovaraisen kohtelunsa.

Kantelu 18.7.2009

Kantelijan mielestä lehti ei ole noudattanut hienotunteisuutta julkaistessaan kuvan maassa makaavasta yliajon uhrista. Kantelussa huomautetaan, että kuva on julkaistu nettisivuston etusivulla ja se on otsikoitu sensaatiohakuisesti ”Katso kuva!”.

Ilta-Sanomien vastaus 19.8.2009 ja 16.9.2009

Päätoimittaja Tapio Sadeoja kirjoittaa, että uhrista ei kerrottu nimeä eikä muitakaan tunnistetietoja. Uhria ei Sadeojan mielestä voi myöskään tunnistaa uutisen yhteydessä julkaistuista kuvista, joita päätoimittaja pitää normaalina uutiskuvituksena. Hänen mukaansa tällaisella kuvituksella on olennainen merkitys onnettomuusuutisoinnissa.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta (JO28).

Ilta-Sanomat näytti verkkosivuillaan 18.7.2009 kuvia tilanteesta, jossa ranskalainen nainen oli joutunut pyöräilijöiden turvallisuutta varmistaneen moottoripyöräpoliisin yliajamaksi. Uhri oli uutisen mukaan liikkunut kielletyllä alueella. Hän makaa kuvissa tiedottomana keskellä tietä, ja törmäyksen seurauksena vaatteet ovat osittain repeytyneet hänen yltään.

Uutisella onnettomuudesta, joka tapahtuu maailman seuratuimpiin liittyvässä urheilutapahtumassa ja joka liittyy katsojien turvallisuuteen, on yleistä merkitystä. Kantelun kohteena olevan kuvan keskiössä on nainen, joka kuoli myöhemmin sairaalassa.

Toimituksilla on erityinen velvollisuus huolehtia, että onnettomuuksien ja rikosten uhrien kuvien julkaisemisella on yleisiä perusteita eikä julkaisupäätöksiä tehdä sensaatiohakuisesti. Tässä tapauksessa kuvat maassa makaavasta uhrista ovat järkyttäviä, mutta neuvoston mielestä niitä voidaan pitää osana tyypillistä kuvavirtaa, joka liittyy maailmanlaajuista huomiota herättäviin onnettomuuksiin ja niiden uutisointiin. Tiedotusvälineillä on velvollisuus kertoa totuudenmukaisesti myös onnettomuuksista. Uhrista ei kerrota eikä näytetä sellaisia tunnistetietoja, jotka vaarantaisivat hänen hienovaraisen kohtelunsa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Jussi Eronen, Arto Henriksson, Pekka Iivanainen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.