4154C/SL/09

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen jälkeenpäinkään ei olisi riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös tietojen tarkistamista ja virheen korjausta koskevassa asiassa. Lehden pääkirjoituksessa, joka perustui toisen lehden tietoihin, oli merkittäviä virheitä. Lehti ei tarkistanut näitä aiemmin julkaistuja tietoja. Virheet olivat lisäksi niin isoja, että korjaaminen jälkeenpäinkään ei olisi riittänyt poistamaan niistä aiheutunutta vahinkoa.

Kantelu 9.6.2009

Kantelijan mukaan Turun Sanomien pääkirjoituksessa 23.4.2009 sanotaan muun muassa, että ”Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut Kelan loukanneen asiakkaan oikeusturvaa, kun Kela on kieltäytynyt perustelemasta päätöstään (HS 22.4.)” ja että ”on outoa, että Kela voi vuosikaudet rikkoa hallintolakia, jonka mukaan päätöksistä on käytävä selvästi ilmi niiden perustelut”.

Kantelun mukaan väite perustelemattomuudesta on valheellinen. Virke EIT:sta ei pidä paikkaansa – EIT ei tällaista asiaa ole käsitellyt, eikä Kela ole kieltäytynyt perustelemasta päätöksiään. Väite hallintolain rikkomisesta on julkisesti esitetty syyte jatketusta rikoksesta, mikä ei miltään osin pidä paikkaansa.

Turun Sanomien vastaus 23.7.2009

Päätoimittaja Aimo Massinen vastaa, että kävi juuri niin kuin Kela kantelussaan toteaa, ”lehden (Helsingin Sanomat) yleisesti oletetun luotettavuuden takia muu media on pitänyt tietoja tosina, ja pääkirjoitusten tasolla tuominnut Kelan toimintaa selvittämättä asioiden todellista taustaa ja paikkansapitävyyttä”. Massinen myöntää lehden oppineen sen, että luja luottamus ei korvaa valppautta.

Päätoimittajan mukaan lehti olisi kernaasti oikaissut pääkirjoituksessa olleet virheet, jos olisi tiennyt niistä ajoissa. Laki edellyttää, että oikaisuvaatimus esitetään vastaavalle toimittajalle. Tällaista esitystä ei ole tullut. Kantelija on välittänyt oikaisupyynnön STT:n kautta. Toimituksen virhe oli, ettei päivän uutisjuttujen virtaan hukkunutta pyyntöä tunnistettu. Tieto virheistä tuli vasta, kun JSN kesäkuussa pyysi vastausta Kelan kanteluun.

Ratkaisu

Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Turun Sanomat myöntää pääkirjoitukseensa kohdistuneet kantelun kohdat oikeiksi. Lehden pääkirjoitus perustui Helsingin Sanomien julkaisemiin tietoihin. Pääkirjoituksessa toistettiin samat virheet, jotka lähteenä olleessakin lehdessä oli, joten Turun Sanomat ei ollut tarkistanut aiemmin julkaistujen tietojen oikeellisuutta. Pääkirjoituksen luotettavuuteen kohdistuu erityisiä odotuksia. Virheet olivat lisäksi niin merkittäviä, että niiden korjaus jälkeenpäin ei olisi riittänyt poistamaan sitä vahinkoa, joka kantelijalle aiheutui.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Jussi Eronen, Arto Henriksson, Pekka Iivanainen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.