4153/PL/09

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Nimimerkin suojasta nettikeskustelussa esitetty mielipide pureutui ilkeällä tavalla kantelijan henkilöön. Lehti ei voi siirtää julkaisijan vastuuta asiattomuuksista niiden kohteille.

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Nimimerkin suojasta nettikeskustelussa esitetty mielipide pureutui ilkeällä tavalla kantelijan henkilöön. Lehti ei voi siirtää julkaisijan vastuuta asiattomuuksista niiden kohteille.

Kantelu 9.6.2009

Kantelijan mukaan Kankaanpään Seudun nettipalstoilla oleva kirjoittelu kalliolouhosasian tiimoilta loukkaa hänen yksityisyyden suojaansa, koska nimimerkillä lähetetyt herjaavat viestit on hyväksytty julkaistaviksi. Kirjoitusten kohde on selvä, koska muita Narvin sisaruksia ei ole kunnassa.

Kankaanpään Seudun vastaus 22.6.2009

Päätoimittaja Antero Karppinen vastaa, että Kankaanpään Narvin kyläläiset ovat lehden palstoilla pari vuotta ottaneet railakkaasti kantaa kylään perusteilla olevaan kivenlouhintayritykseen. Kantelija ja hänen lähipiirinsä vastustavat hanketta. Käynnistäessään julkisen keskustelun louhosasiasta kantelija ja hänen sisarensa ovat muuttuneet aiheen osalta pienellä paikkakunnalla hyvin julkisiksi henkilöiksi ja altistaneet itsensä samalla julkiselle kritiikille. ”Vastarintaliikkeen” keulakuvina he joutuvat päätoimittajan vastauksen mukaan sietämään ankaraakin arvostelua.

Kiistanalaisesta asiasta ovat eri osapuolet antaneet lehdessä kipakoita lausuntoja. Kannanotot on julkaistu sellaisenaan vähäisin poikkeuksin. Henkilökohtaisuuksia on tietysti kirjoituksista puolin ja toisin karsittu, mutta oleelliseen asiasisältöön toimitus ei päätoimittajan mukaan ole kajonnut. Verkkolehdessä keskustelua käydään hyvin värikkäin sanakääntein. Räikeimmät kannanotot on pyritty poistamaan, mutta keskustelun on sallittu kukkia huomattavasti painettua sanaa värikkäämpänä.

Kantelijan mainitsema kannanotto on päätoimittajan mielestä kieltämättä ilkeä, mutta ei mitenkään poikkeava, kun tarkastellaan aihepiiristä käytyä keskustelua. Verkkolehden lukijat voivat ilmoittaa asiattomiksi kokemistaan mielipiteistä toimitukselle ja pyytää niiden poistamista. Tällaista pyyntöä päätoimittaja ei ole saanut kantelijalta.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22).

Kankaanpään Seudun keskustelupalstalla verkossa on julkaistu seuraava kirjoitus 28.5.2009: ”tämä rajala luulee itsestään liikoja kun puoltaa näitä narvin sisaruksia, voi helvetti mitä raukka parkoja nämä ovat, tilaa on lohkottu ja myyty aivan järjettömillä hinnoilla nyt kun naapuri yrittää pyörittää yritystään niin kyllä on kova paikka. katsokaa narvin siskot peiliin eletään 2000 lukua ei sitä tyranni aikaa johon sain itse tottua narvin koulua käydessäni, ensin oli narvit ja sitten vasta muut, nyt katselen sivusta miten suuresta talosta tulee ruikuttava torppari.”

Julkisen sanan neuvoston mielestä lehden nettikeskustelussa julkaistu nimimerkkipuheenvuoro on ilkeä ja asiaton. Se loukkaa tunnistettavaa henkilöä ja hänen sukuaan sekä saattaa heidät erittäin kielteiseen julkisuuteen tavalla, jota ei edes omalla kannanotolla voi korjata. Lehti ei voi siirtää julkaisijan vastuuta asiattomista puheenvuoroista ja niiden poistamisesta kirjoitusten kohteille.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kankaanpään Seutu on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.