4151A/SL/09

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä koskevassa asiassa. Länsi-Savo kertoo rikosepäilystä, joka liittyy terveystiedon ylioppilaskysymysten mahdolliseen vuotamiseen Kangasniemen lukiossa. Lehdessä todetaan, että kaikki terveystiedon kysymykset olivat tärppilistalla, jonka oppilaat saivat ennen ylioppilaskoetta. Kantelijan mielestä tieto on virheellinen. Ylioppilaskysymyksiä ja tärppilistaa vertailemalla selviää, että niissä on huomattavia yhteneväisyyksiä.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös totuudenmukaista tiedonvälitystä koskevassa asiassa. Länsi-Savo kertoo rikosepäilystä, joka liittyy terveystiedon ylioppilaskysymysten mahdolliseen vuotamiseen Kangasniemen lukiossa. Lehdessä todetaan, että kaikki terveystiedon kysymykset olivat tärppilistalla, jonka oppilaat saivat ennen ylioppilaskoetta. Kantelijan mielestä tieto on virheellinen. Ylioppilaskysymyksiä ja tärppilistaa vertailemalla selviää, että niissä on huomattavia yhteneväisyyksiä.

Kantelu 4.6.2009

Kantelijan mukaan lehdessä tehdään selväksi, että oppilaille jaetulta tärppilistalta löytyvät kaikki kymmenen terveystiedon ylioppilaskokeen kysymystä. Hänen mielestään väite ei pidä paikkaansa, sillä listalta ei löydy mainintoja lemmikkieläimistä, maitotuotteista ja nukkumisesta, vaikka nämä aiheet sisältyivät ylioppilaskokeen kysymyksiin. Kantelija katsoo, että väärät tiedot antavat virheellisen kuvan niin vilpistä syytetystä opettajasta kuin mahdollista hyötyä saaneista oppilaistakin.

Länsi-Savon vastaus 3.8.2009

Päätoimittaja Tapio Honkamaa kirjoittaa, että kahdeksan terveystiedon ylioppilaskokeen tehtävää kymmenestä on suoraan tai lähes suoraan luettavissa opettajan oppilaille jakamasta tärppilistasta. Hän katsoo, että myös muut koetehtävät sisältyvät vähintään implisiittisesti opettajan listaan. Päätoimittajan mielestä ylioppilaskokeen tehtävään, jossa oppilaiden oli määrä selvittää, miten lukiolaisten nukkumistottumuksia voisi tutkia, antaa evästystä seuraava tärppi: ”Terveystutkimus koko laajuudessaan Kerratkaa niin että osaatte käyttää tietoa konkreettisessa esimerkissä.”

Ylioppilaskokeen kysymys maitotuotteiden ravitsemussuosituksista ja terveysvaikutuksista vertautuu Honkamaan mielestä tärppilistan kysymykseen ruokavalmisteiden ravintosisällöistä, suosituksista ja terveysvaikutuksista. Kuvan sisältävää kysymystä lemmikkieläinten terveysvaikutuksista puolestaan ennakoi päätoimittajan mukaan tärppilistan neuvo ”Kuva-analyysi, katsokaa kuvaa tarkasti ja pohtikaa, mitä itse kuvasta saa irti vastaukseen, muistakaa … terveydelliset hyödyt … ja yksilö, perhe, yhteisö ja yhteiskunta.”

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Länsi-Savo julkaisi 2.6.2009 uutisen rikosepäilystä, joka kohdistuu Kangasniemen lukion rehtoriopettajaan. Uutisessa kerrotaan, että lukion abiturienteille on etukäteen kerrottu kaikki terveystiedon ylioppilaskokeen kysymykset.

Kaikki ylioppilaskokeen kysymykset eivät löydy suoraan tärppilistalta. Kantelijan osoittamien kysymysten voi kuitenkin tulkita olevan niin lähellä listan aiheita, että toimituksen sanavalinta on perusteltu. Lehden julkaisema linkki ylioppilaskokeen kysymyksiin ja tärppilistaan antaa lisäksi lukijoille mahdollisuuden tutustua lähdeaineistoon ja tehdä siitä omat johtopäätökset.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsi-Savo ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki puheenjohtaja Pekka Hyvärinen.