4150/SL/09

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Helsingin Sanomat perusti pääkirjoituksessaan esitetyt mielipiteet väitöskirjaan ja esillä olleeseen yksittäistapaukseen. Pääkirjoitus voi olla kärkevä ja poleeminen.

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Helsingin Sanomat perusti pääkirjoituksessaan esitetyt mielipiteet väitöskirjaan ja esillä olleeseen yksittäistapaukseen. Pääkirjoitus voi olla kärkevä ja poleeminen.

Kantelu 3.6.2009

Kantelijan mukaan lehden pääkirjoitus leimaa erityisesti humalaiset suomalaiset miehet rasisteiksi. Kirjoituksessa pidettiin Anna Rastaan väitöskirjaa lähteenä, jonka perusteella voi tehdä yleistäviä johtopäätöksiä suomalaisten rasistisuudesta. Väitöksen otoksen pienuuden vuoksi näin ei kuitenkaan voi tehdä.

Pääkirjoituksessa pidettiin kahdeksanvuotiaan somalitytön kertomusta todeksi näytettynä, odottamatta poliisitutkinnan päättymistä. Kertomuksen tueksi ei kantelijan mukaan ole ilmennyt minkäänlaista näyttöä. Erityisen raskauttavana kantelija pitää sitä, että Helsingin Sanomia pidetään yleisesti ns. laatujulkaisuna.

Helsingin Sanomien vastaus 1.7.2009

Päätoimittaja Janne Virkkunen vastaa, että sanomalehden pääkirjoitukset ovat mielipiteitä ja mielipiteistä on vaikea rangaista, koska silloin Julkisen sanan neuvosto joutuu pohtimaan, onko mielipide oikea tai väärä, ja se ei liene neuvoston tehtäviin kuuluvaa pohdintaa.

Helsingin Sanomilla ei ole päätoimittajan mukaan syytä epäillä somalitytön kertomusta. Lisäksi pääkirjoituksessa mainittu Anna Rastaan väitöskirja on pätevä lähde, johon voi perustaa mielipiteen siitä, että maahanmuuttajaperheiden lasten tyypillinen häiritsijä on humalainen suomalainen mies.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).

Helsingin Sanomien (16.5.2009) pääkirjoituksessa sanottiin erääseen väitöskirjaan viitaten muun muassa, että ”erityisen vastenmielistä on se, että lapset joutuvat suomalaisten aikuisten harrastaman rasismin kohteeksi. Tyypillinen häiritsijä on humalainen suomalainen mies”. Pääkirjoitus kertoo lukijalle, mitä mieltä lehti ajankohtaisista asioista on. Kyse on mielipidekirjoituksesta, jossa sallitaan ja myös suositaan kärjekkäitä ilmaisuja. Lehti nosti yksittäisen tapauksen kautta rasismin yleisen tason pohdiskeluun ja kertoi oman mielipiteensä siitä. Tämä on yksi tiedotusvälineiden perustehtävistä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki puheenjohtaja Pekka Hyvärinen.