4148/IL/09

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toimittajan ammatillista asemaa koskevassa asiassa. Kirkkonummen Sanomat kertoo kunnan järjestämästä yleisötilaisuudesta. Jutussa arvostellaan yksittäisen yrittäjän saamaa rakennuslupaa, josta toimittaja on tehnyt valituksen hallinto-oikeuteen. Hän toimii omassa asiassaan, mikä olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös toimittajan ammatillista asemaa koskevassa asiassa. Kirkkonummen Sanomat kertoo kuntalaisille järjestetystä yleisötilaisuudesta. Jutussa arvostellaan yksittäisen yrittäjän saamaa rakennuslupaa, josta toimittaja on tehnyt valituksen hallinto-oikeuteen. Hän toimii omassa asiassaan, mikä olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Kantelu 27.5.2009

Kantelija kirjoittaa, että toimittaja on hänen naapurinsa, joka on mustamaalannut lehdessä toistuvasti kantelijan yritystoimintaa. Neuvoston arvioitavaksi lähetetty juttu sisältää kantelijan mukaan samanlaista vääristelyä kuin toimittajan hallinto-oikeudelle tekemä valitus, joka kohdistuu kantelijan saamaan rakennuslupaan.

Kirkkonummen Sanomien vastaus 8.6.2009

Päätoimittaja Mikko I. Salo katsoo, että koska lehti ei ole osallinen viranomaisvalituksissa, se ei voi kommentoida toimittajansa tekemää valitusta. Jutun näkökulmasta päätoimittaja toteaa, ettei arvostelu kohdistu kantelijaan vaan Kirkkonummen kunnallispolitiikkaan. Salo kertoo edelleen, että lähinaapuruston asukkaat ovat olleet huolissaan kantelijan laajamittaisen elinkeinotoiminnan ympäristövaikutuksista.

Salo huomauttaa, että kirjoitus ei ole voinut loukata kantelijaa, sillä tämän nimeä tai yrityksen nimeä ei mainita jutussa. Kantelija ei myöskään ole ottanut yhteyttä toimitukseen.

Ratkaisu

Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan (JO 4).

Kirkkonummen Sanomat julkaisi 24.5.2009 suomeksi ja ruotsiksi reportaasin kunnanjohtajan ja Veikkolan kylän asukkaiden tapaamisesta. Jutussa käsitellään myös naapurikylää, jossa kantelija on toimittajan mielestä saanut rakennusluvan rakennuskieltoalueelle keksityin perustein. Toimittaja arvelee, että rakentaminen on aloitettu luvatta ja ihmettelee, kun viranomaisten tuntemasta asiasta ei ole tehty rikosilmoitusta.

Kirjoitus sisältää toimittajan mielipiteitä ja ottaa kantaa kunnalliseen päätöksentekoon. On luontevaa, että tiedotusvälineet kertovat myös päätöksentekoon liittyvistä epäkohdista. Tässä tapauksessa toimittajan arvostelu kuitenkin kohdistuu myös yksittäisen yrittäjän toimintaan. Yrittäjästä kerrotaan paitsi asuinkylän nimi myös yrityskiinteistöön liittyviä yksityiskohtia, joiden perusteella hänet voi tunnistaa.

Toimittaja on tehnyt yrittäjän rakennusluvasta valituksen hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on edelleen kesken. Toimittajalla on asiassa selkeästi omia intressejä, mikä olisi pitänyt kertoa lukijoille.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kirkkonummen Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät Pekka Hyvärinen (pj.), Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.