4145/AL/09

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös yksityisyyden suojaa ja rikoksesta epäillyn asemaa koskevassa asiassa. Lehti kertoi, että tunnettua muusikkoa epäillään lapsipornorikoksesta. Lehden tiedot esitutkinnasta pitivät paikkansa, ja muusikko sai esittää asiasta oman näkemyksensä. Julkisuuteen asettuneena henkilönä hänen yksityisyyden suojansa piiri oli kaventunut.

Kantelu 28.5.2009

Kantelija viittaa Journalistiin ohjeisiin, joista ohjeessa 27 todetaan, että yksityiselämään liittyviä erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Journalistin ohjeessa 32 kehotetaan tunnistamisen osalta varovaisuuteen tilanteessa, jossa on kysymys vasta rikosepäilystä.

7 päivää –lehden vastaus 24.8.2009

Päätoimittaja Eeva-Helena Jokitaipale vastaa, että muusikko itse suostui haastatteluun. Hän ei päätoimittajan mukaan millään tavalla kieltänyt jutun julkaisemista, joten jutun ei voida katsoa ilmestyneen ilman muusikon suostumusta. Haastattelun kuluessa muusikko kertoi käyneensä poliisikuulusteluissa, mutta kiisti syyllistyneensä rikokseen. Haastattelulausumat julkaistiin sanatarkasti. Jokitaipale arvioi, että juttua kirjoitettaessa on myös noudatettu varovaisuutta, koska muusikolle on annettu tilaisuus kertoa oma näkemyksensä. Rikosepäilyyn liittyvät asiatiedot on varmistettu syyttäjänvirastosta.

Jokitaipale katsoo, julkisuudessa esiintyvien ihmisten yksityisyyttä tulee arvioida eri lähtökohdista kuin niin sanotuilla tavallisilla henkilöillä. Jos henkilö kertoo julkisuudessa yksityiselämästään, hän antaa päätoimittajan mielestä niin sanotun hiljaisen hyväksymisen yksityisyyden piirin rajoittamiselle ja hänen tulee varautua myös mahdollisten negatiivisten asioiden uutisointiin. Jokitaipale kirjoittaa, että muusikko on kertonut yksityiselämäänsä liittyvistä arkaluonteisistakin asioista, kuten terveydentilastaan, hyvin avoimesti lukuisissa tiedotusvälineissä. Päätoimittaja toteaa, että tiedotusvälineiden toiminnan kannalta olisi mahdotonta, jos tällä tavalla julkisuuteen suhtautunut henkilö – saatikka joku ulkopuolinen – voisi sanella, mistä asioista saa kirjoittaa

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32).

7 päivää kertoi 30.4.2009 ilmestyneessä numerossaan, että viihdetaiteilijaa on kuulusteltu epäiltynä lapsipornon hallussapidosta ja levittämisestä. Muusikko vastaa jutussa toimittajan kysymyksiin ja kiistää sekaantuneensa rikolliseen toimintaan.

Seksuaalirikosepäilyt leimaavat niiden kohteeksi joutunutta. Siksi tietojen julkistamisessa on käytettävä erityistä harkintaa. Julkisen sanan neuvoston periaatelausuma yksityiselämästä toteaa, että tietoinen pyrkimys tai asettuminen julkisuuteen esimerkiksi viihteen, kulttuurin tai urheilun piirissä vaikuttaa henkilön suojan laajuuteen. Julkisuuteen asettuneet henkilöt eivät nauti yhtä laajaa yksityisyyden suojaa kuin niin sanotut tavalliset ihmiset. Myös rikosepäilyyn liittyvien tunnistetietojen julkistamisen kynnys on korkein sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka eivät esiinny julkisuudessa.

Muusikko on päästänyt viime ja kuluneen vuoden aikana toimittajat seuraamaan läheltä varsin henkilökohtaista asiaa, vakavaa sairautta ja siitä toipumista. Näin hän teki valinnan pysyä julkisuudessa paitsi esiintyvänä taiteilijana myös yksityiselämänsä kautta kiinnostusta herättävänä persoonana. Vaikka muusikko kävi läpi raskaita hoitoja, hän antoi haastatteluja lukuisille tiedotusvälineille.

Julkisen sanan neuvosto ymmärtää, että muusikon omaisille on aiheutunut kärsimystä erittäin kielteisestä julkisuudesta. Julkisuuteen asettuneet henkilöt eivät kuitenkaan voi sanella julkisuuden laatua, vaan julkaisupäätökset tehdään toimituksissa journalistisin perustein. 7 päivää ei syytä muusikkoa rikoksesta vaan kertoo, että kysymys on vasta epäilystä. Muusikko saa vastata kysymyksiin ja esittää oman kantansa. Jutussa ei ole esitetty olevan virheitä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että 7 päivää ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Jussi Eronen, Arto Henriksson, Pekka Iivanainen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth ja Matti Saari.