4142/PL/09

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Lehti julkaisi mielipidepalstallaan kahden koululaisen allekirjoittaman ja oppitunnillaan tekemän kirjoituksen, jossa arvosteltiin kärjekkääseen sävyyn vanhojen ihmisten ylimielistä käyttäytymistä. Julkaisu saattoi lapset kohtuuttomaan tilanteeseen, jota viikkoa myöhemmin julkaistu toimituksen selvitys ei riittävästi helpottanut. Lehti ei voi siirtää vastuutaan kirjoituksen julkaisusta ulkopuolisille. Lukijalla on oikeus tietää, jos mielipidekirjoitus poikkeaa normaalista.

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös mielipidekirjoitusta koskevassa asiassa. Lehti julkaisi mielipidepalstallaan kahden koululaisen allekirjoittaman ja oppitunnillaan tekemän kirjoituksen, jossa arvosteltiin kärjekkääseen sävyyn vanhojen ihmisten ylimielistä käyttäytymistä. Julkaisu saattoi lapset kohtuuttomaan tilanteeseen, jota viikkoa myöhemmin julkaistu toimituksen selvitys ei riittävästi helpottanut. Lehti ei voi siirtää vastuutaan kirjoituksen julkaisusta ulkopuolisille. Lukijalla on oikeus tietää, jos mielipidekirjoitus poikkeaa normaalista.

Kantelu 27.5.2009

Kantelun mukaan Nokian Uutiset julkaisi kantelijan pojan 8. vuosiluokan syksyllä kirjoittaman harjoitustehtävän puolitoista vuotta myöhemmin Lukijan kynästä -palstalla 20.5.2009. Kirjoitelman aiheen ”Ylimieliset vanhat ihmiset” oli antanut opettaja, joka oli ilmoittanut, että parhaat voidaan julkaista lehdessä. Kantelijan poika oli tehnyt tehtävän yhdessä toisen oppilaan kanssa hieman vastahakoisesti, eikä fiktiivinen kirjoitelma vastaa poikien tosiasiallista kantaa ja mielipidettä asiassa. He olivat kantelijan mukaan myös kieltäneet kirjoituksensa julkaisun. Nyt kirjoitus on kuitenkin julkaistu mielipidepalstalla poikien nimellä varustettuna.

Koulu ja lehti eivät kantelun mukaan suostuneet korjaamaan virhettä, vaan pojat ovat vastoin tahtoaan tulleet leimatuiksi viikkoa myöhemmin 27.5.2009 julkaistussa oikaisussa – se on kirjoitettu sävyyn, jonka mukaan pojat ovat olleet kirjoitusta tehdessään ajattelemattomia. Lehti ei ota vastuuta siitä, että kirjoitus on julkaistu ilman kirjoittajien lupaa, vaikka kirjoituksen tekemisestä on aikaa puolitoista vuotta. Pojat olivat kirjoitushetkellä 14-vuotiaita ja päättäessään yläastetta täyttävät tänä vuonna 16 vuotta.

Nokian Uutisten vastaus 22.6.2009

Päätoimittaja Martti Jaatinen vastaa, että lehti on jo vuosia julkaissut nokialaisten koulujen oppilaiden mielipidekirjoituksia. Ne ovat syntyneet opettajan ohjauksella joko oppilaiden omista tai annetuista aiheista osana koulujen äidinkielenopetusta. Keskeinen asia on ollut opettaa mielipiteen ilmaisua ja pyrkiä kantaaottaviin kirjoituksiin.

Tässä tapauksessa oppilaat kirjoittivat mielipidekirjoituksen aiheesta ”Ylimieliset vanhat ihmiset”. Kirjoittajille oli päätoimittajan vastauksen mukaan koulussa tehty selväksi, että kirjoituksia julkaistaan Nokian Uutisten mielipideosastolla kirjoittajien omilla nimillä tai nimimerkillä. Vaikka kirjoitusten kirjoittamisen ja julkaisemisen välinen aika on pitkähkö, ei aika ole vienyt kirjoitukselta terää.

Lehti tarjosi päätoimittajan mukaan mahdollisuutta vastineeseen, mutta vanhemmat eivät sellaista tehneet eikä myöskään apulaisrehtori halunnut sitä omalla nimellään tehdä. Niinpä uutistuottaja kommentoi kirjoitusta mielipidesivulla apulaisrehtorin toivomalla tavalla toteamalla, että kirjoitelmaa laatiessaan 14-vuotiaat pojat eivät ajatelleet, että lehden mielipidesivulla asia saa erilaisen painoarvon. Toimituksen ja apulaisrehtorin välinen sähköpostivaihto selventää päätoimittajan mielestä sen, että lehden menettelytapa oli kaikkien osapuolien hyväksymä.

Ratkaisu

Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11).

Nokian Uutiset julkaisi 20.5.2009 mielipidepalstallaan kahden 14-vuotiaan koululaisen äidinkielen oppitunnilla tekemän harjoitusaineen, jonka lehti oli saanut opettajalta. Lukijoille ei samassa yhteydessä kerrottu kirjoituksen taustaa, luonnetta eikä kirjoittajien ikää. Viikkoa myöhemmin uutistuottajan kirjoituksessa näitä seikkoja selvitettiin. Julkisen sanan neuvoston mielestä lehti kuitenkin yritti siirtää julkaisijan vastuun opettajalle ja kirjoittajille toteamalla, että ”14-vuotiaat pojat eivät kuitenkaan ajatelleet, että lehden mielipidepalstalla asia saa erilaisen painoarvon”. Lehti myös vaarantaa mielipidepalstan uskottavuuden, kun se julkaisee aitojen mielipiteiden seassa oppitunnilla keksittyjä mielipiteitä kertomatta siitä lukijoille.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Nokian Uutiset on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Pekka Hyvärinen (pj), Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Janne Laukkanen, Tarja Liuha, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari ja Titta Sinisalo.