4104/PL/09

Vapauttava

Lehti kertoi valitusprosesseista, joita käytiin samassa asiassa kirkkohallituksessa ja hallinto-oikeudessa sekä edelleen KHO:ssa. Kirkkohallitus päätti, että se ei tutki valitusta. Hyvän journalistisen tavan mukaan myös hallintotuomioistuinkäsittelystä tehtyjä uutisia on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Lehdellä oli tässä vaiheessa journalistiset perusteet olla kertomatta tutkimattajättämispäätöksestä, koska sillä ei kokonaisuuden kannalta ollut merkitystä, ja valitusprosessi samasta asiasta edelleen jatkui. Vapauttava.

Kantelu 19.3.2009

Kantelija kertoo tehneensä Loimaan seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksestä (18.12.2007) valituksen mm. kirkkohallitukseen. Loimaan Lehti kirjoitti useita kertoja valituksen käsittelystä. Sen jälkeen kun kirkkohallitus oli 18.12.2008 tehnyt päätöksen asiassa, kantelijan asiamies lähetti sen toimitukselle tiedoksi. Tarkoitus oli tietenkin se, että lehti olisi kertonut kirkkohallituksen päätöksen myös lukijoille. Lehti kuitenkin jätti kirkkohallituksen päätöksen julkaisematta.

Loimaan Lehden vastaus 7. ja 28.4.2009

Päätoimittaja Kati Uusitalo vastaa, että kantelijan asiamies lähetti lehdelle kirkkohallituksen pöytäkirjasta otteita, joista ilmenee, että kantelijan tekemää valitusta kiinteistön myynnistä ei otettu kirkkohallituksessa tutkittavaksi. Turun hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, mikä kerrottiin lehdessä 18.4.2009. Turun hallinto-oikeuden osalta valitusprosessi on ohi, mutta valittajan asiamies lupaa valittaa seuraavaksi Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten valitusprosessi kokonaisuudessaan ei ole ohi.

Päätoimittajan mukaan Loimaan Lehti uutisoi asioista mahdollisuuksien mukaan ja asioiden edetessä. Mahdollisuuksia asian uutisoimiseen tulee seurakuntatalon rakentamisen tiimoilta vielä monta kertaa. Päätoimittaja sanoo, että tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut tehdään lehdessä aina omista lähtökohdista journalistisia perusteita soveltaen.

Ratkaisu

Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen (JO 35).

Loimaan Lehti on kertonut kantelijan valitusprosesseista, joita käytiin samasta asiasta kirkkohallituksessa ja hallinto-oikeudessa sekä edelleen Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kirkkohallitus päätti, että se ei tutki valitusta. Hyvän journalistisen tavan mukaan myös hallintotuomioistuinkäsittelystä tehtyjä uutisia on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Julkisen sanan neuvoston mielestä lehdellä oli tässä vaiheessa journalistiset perusteet olla kertomatta tutkimattajättämispäätöksestä, koska sillä ei kokonaisuuden kannalta ollut merkitystä, ja valitusprosessi samasta asiasta edelleen jatkuu.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Loimaan Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.