4089/YLE/09

Langettava

Uutisoinnin mukaan virolaisvalmentaja on syyttänyt urheilukisojen tuomaristoa sopupelistä ja suomalaisten suosimisesta. Väite perustuu ennen kaikkea vironkieliseen haastatteluun. Neuvoston mielestä valmentaja ei syytä haastattelussa tuomareita. Virhettä toistettiin useissa lähetyksissä, eikä Yle pyynnöstä huolimatta suostunut virheen korjaukseen. Langettava.

Kantelu 24.2.2009

Kantelija kirjoittaa, että Ylen uutiset sopupeliväitteestä eivät pidä paikkaan. Hänen mukaansa valmentaja Anna Levandin virolaiselle televisiokanavalle antama haastattelu on suomennettu puutteellisesti ja sen sanoja on vääristelty. Kantelija esittää kaksi erilaista käännöstä Levandin viroksi antamasta haastattelusta. Ensimmäinen on Ylessä esitetty versio:

”Laura Lepistö oli viime EM-kisoissa kolmas, nyt hän voitti. Tätä suomalaiset odottivat, tätä he suunnittelivat. Suomalaiset puhuivat suureen ääneen jopa kolmesta mitalista. Pöykiön suoritus ei ollut kolmannen sijan arvoinen, mutta kansan tuli, liiton tuki ja sponsoreiden tuki vaikuttivat tulokseen. Toivottavasti me saamme samanlaisen hyödyn ensi vuoden EM-kisoissa Tallinnassa.”

Helsingin Sanomissa sama haastattelu on käännetty seuraavasti: ”He (suomalaiset) puhuivat suureen ääneen, että odottavat kolmea mitalia. Susanna Pöykiön suoritus ei suinkaan ollut kolmannen sijan arvoinen, mutta no, niin suuri tuki, kansan tuki, luisteluliiton tuki, sponsorien tuki tuotti tulosta. Toivon, että myös meidän kilpailujoukkuettamme tuetaan samaan tapaan ensi vuonna (EM-kisoissa Tallinnassa).”

Kantelijan mielestä Helsingin Sanomien käännös on tarkempi ja osoittaa, että puhe on ollut kotikenttäedusta ja mitalitoiveista, ei ennakkoon sovituista mitaleista.

Ylen haastattelussa Levandi kielsi puhuneensa sopupelistä. Toimittajien mukaan Levandi samalla ”pyörsi sanansa” ja ”yritti vetää sanansa takaisin”. Yle julkaisi myös Levandin Suomen Taitoluisteluliitolle osoitetun kirjeen, jossa valmentaja samaten kiistää puheet sopupelistä. Kirjettä arvioidessaan toimitus puhui ”Levandin nöyrtymisestä”. Kantelijan mukaan Yle ei reagoinut Levandin kommentteihin ja korjannut omia virheitään, vaan päinvastoin vahvisti alun perin virheellistä uutisointiaan valmentajan puheista. Kantelijan mielestä Levandin kirje olisi pitänyt julkaista sellaisenaan ilman asiattomia kommentteja.

Kantelija kirjoittaa, että sekä Anna Levandi että hänen valmentamansa luistelija olivat pettyneitä tuomaristolta saatuihin pisteisiin. Nuori urheilija esitti myös harkitsemattomia lausuntoja. Kantelija arvelee, että Yle laittoi urheilijan pettyneet kommentit valmentajan nimiin. Myös Viron luisteluliitto tutki sopupeliväitteet ja totesi, että Levandin kommentti käännettiin väärin.

Kantelija korostaa, ettei Yle ilmoita sopupeliväitteille muita täsmällisiä perusteita kuin puutteellisesti käännetyn haastattelun. Kantelija on yrittänyt korjata uutisten virheet, mutta niitä ei ole korjattu.

Yleisradion vastaus 2.4.3009

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen kirjoittaa, että toimittaja varmisti tapahtumien kulun useasta lähteestä. Toimittaja käytti sekä virolaisia tiedotusvälineitä että omia lähteitään. Jääskeläisen mielestä kantelijan väite, että Yle olisi kääntänyt väärin Levandin haastattelun, ei pidä paikkaansa. Helsingin Sanomissa ja Ylessä julkaistut käännökset ovat päätoimittajan mukaan asiasisällöltään samanlaiset ja todistavat kumpikin, että Levandi arvostelee tuomareita suomalaisten suosimisesta.

Levandin valmentama luistelija moitti EM-kisojen tuomarityöskentelyä ankarasti televisiokameroiden edessä. Levandi nyökytteli suojattinsa vieressä ja vahvisti Jääskeläisen mielestä omilla kommenteillaan luistelijan viestin. Anna Levandi ja hänen valmentamansa luistelija esittivät tunteellisia kommentteja myös muissa virolaisissa tiedotusvälineissä. Jutuissa todettiin muun muassa että ”tuomarit käänsivät Glebovalle (luistelija) selkänsä”. Vastauksen mukaan Levandi hyväksyi suojattinsa arviot epärehellisestä tuomarityöskentelystä.

Vastauksessa todetaan, että Levandi oli nimettömänä pysyneen tietolähteen mukaan kertonut julkisten tiedotustilaisuuksien ulkopuolella avoimesti arvostelutuomareiden epäreilusta työskentelystä.

Kova kritiikki huomattiin myös Virossa ja se herätti ihmettelyä esimerkiksi nettisivustoilla. Vastauksessa arvioidaan, että oli tärkeää käsitellä aihetta myös suomalaisessa tiedotusvälineessä.

Anna Levandi ei ole ollut yhteydessä toimitukseen vaatiakseen oikaisua.

Ratkaisu

Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti (JO 11). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Ylen uutisoinnin mukaan virolainen taitoluisteluvalmentaja Anna Levandi on syyttänyt taitoluistelun EM-kisojen tuomaristoa sopupelistä ja suomalaisten suosimisesta.

Väite Levandin sopupelisyytöksestä perustuu ennen kaikkea Ylen Urheiluruudussa esitettyyn vironkieliseen haastatteluun. Julkisen sanan neuvoston tulkinnan mukaan Levandi ei syytä haastattelussa tuomareita. Auktorisoidun kääntäjän neuvostolle laatima käännös on seuraava:

”No tästä päivästä voisi sanoa, että yhdeksäs sija vapaaohjelmassa, ottaen huomioon että Jelenan piti aloittaa toisessa lämmittelyryhmässä, josta ihmistä ei yleensä päästetäkään korkeammalle, ei ole ollenkaan huono, ja luulen, että jos hän olisi luistellut samanlaisen ohjelman viimeisessä lämmittelyryhmässä, jossa hänen olisi pitänyt olla lyhytohjelman jälkeen, on selvää, että toiset pisteet olisivat olleet korkeammat jne. Yhteenvetona siis minä valmentajana olen täysin tyytyväinen urheilijani suorituksiin. Hän luisteli molemmat ohjelmat – ensimmäinen ohjelman erittäin hyvin ja toisen ohjelman, sanotaan, hyvin. Hän luisteli tasokkaasti ja sanotaan on harmi, suuri harmi, että yksinkertaisesti meidät oli eilen sillä tavalla nollattu (karsittu). Se olisi voinut (ääni rahisee niin, ettei paria sanaa kuule) olla kunnon näyttö ensi vuodeksi, ensi vuoden Euroopan mestaruuskisoihin Tallinnaan. Niin kuin viime vuonna Laura Lepistö oli kolmas ja nyt näemme, että hän on ensimmäinen ja että sitä odotettiin, se oli suunniteltu. He jopa puhuivat kovalla äänellä (suureen ääneen) että he odottavat kolmea mitalia. Niin kuin Susanna Pöykiön tämänpäiväinen luistelu ei ollut ollenkaan kolmannen sijan arvoinen. Mutta niin suuri tuki, kansan tuki, luisteluliiton tuki, sponsorien tuki jne. tuotti tuloksen. Toivon, että joukkuettamme tuetaan myös samalla tavalla ensi vuonna – kaikin tavoin on tarpeen tukea, sillä meillä on mitä odottaa: Jelena näytti lyhytohjelmassaan, että hän voi seistä palkintopallilla. Miksi ei? Miksi ei? Hänellä on kaikki edellytykset siihen.”

Suorasukaiset tuomareita kritisoivat kommentit on esittänyt Levandin valmentama luistelija, jonka mielipiteitä ei voi laittaa valmentajan vastuulle. Neuvostolle ei ole osoitettu, että Levandi olisi väittänyt tuomariston järjestäneen suomaisia luistelijoita mitalisijoille.

Taitoluistelussa myös valmentajilla on näkyvä julkinen rooli ja heidän täytyy sietää arvostelua. Tässä tapauksessa Levandin haastattelusta on julkaistu tulkinta, joka sisältää olennaisen virheen ja vääristää hänen viestiään kohtuuttomasti. Virhettä on toistettu useissa lähetyksissä. Levandi on saanut kertoa Ylen lähetyksissä oman kantansa, mutta toimituksen kommentit ovat vaikuttaneet sen painoarvoon.

Virheen korjausta voi pyytää kuka tahansa. Kantelija on ollut toistuvasti yhteydessä Yleen, mutta toimitus ei ole korjannut virhettä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio/ Yle Urheilu on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.