4072/SL/09

Vapauttava

Lehti kertoi nimeltä mainitun henkilön saaneen vuoden ehdollisen vankeustuomion useista rikoksista, muiden muassa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Nimen julkaisukynnys oli alentunut, koska henkilö oli aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja ollut ehdolla mm. eduskuntavaaleissa. Vapauttava.

Kantelu 4.2.2009

Kantelija katsoo, että hänen yksityiselämästään on esitetty arkaluonteisia tietoja, vaikka niillä ei ole yhteiskunnallista merkitystä. Hän kirjoittaa, että lehti on revitellyt asian uutisoinnissa ja keksinyt käräjäoikeuden tiedotteeseen omia lisäyksiä. Lehdessä todetaan, ettei oikeudenkäynnissä esitetty lääkärintodistusta. Kantelija kuitenkin kertoo näyttäneensä oikeudelle useitakin todistuksia. Hän kertoo lähettäneensä lehdelle oman näkemyksensä sisältävän mielipidekirjoituksen, joka on jätetty julkaisematta.

Kantelija paheksuu, ettei toimittaja kuullut hänen kantaansa, vaikka hänet asetetaan jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Satakunnan Kansan vastaus 13.2.2009

Päätoimittaja Jouko Jokisen mukaan kantelija on erittäin tunnettu yhteiskunnallinen keskustelija ja poliittinen toimija, joka esiintyy paljon julkisuudessa. Hän on tehnyt kymmeniä selvityspyyntöjä viranomaisten toiminnasta ja esimerkiksi toimittanut tiedotusvälineille tiedotteen omasta rattijuopumuksestaan.

Jokisen mielestä kantelijan nimen julkaisemiselle on riittävät perusteet tämän yhteiskunnallisen aseman ja toiminnan perusteella. Jutussa referoitiin näkemyksiä, joita kantelija esitti oikeudenkäynnissä. Hänen mielipidekirjoituksensa sisältö oli sellainen, että sitä oli mahdoton julkaista.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31).

Uutisessa kerrotaan julkishallintoon liittyvistä kanteluistaan ja valituksistaan tunnetun miehen saamasta vankeustuomiosta. Ehdollisen tuomion perusteena ovat lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä rattijuopumus, liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja ajoneuvorikkomus.

Rikoksesta tuomitun nimen julkaisemista on harkittava huolellisesti, varsinkin, kun kysymyksessä on ehdollinen tuomio. Tässä tapauksessa kantelija on paikallinen julkisuuden henkilö, joka on esimerkiksi nettisivuillaan epäillyt viranomaispäätösten laillisuutta ja tehnyt niistä useita valituksia. Hän on myös ollut ehdolla niin kunnanvaltuustoon kuin eduskuntaankin. Kun kantelija on profiloitunut yhteiskunnallisena keskustelijana ja pyrkinyt merkittävän poliittisen vallan käyttäjäksi, hänen nimensä julkaisemisen kynnys on madaltunut. Yleisöllä on oikeus tietää tällaisen henkilön vankeustuomiosta ja sen perusteista.

Kantelijan esittämä virheellinen tieto uutisessa ei neuvoston tulkinnan mukaan ole asian kannalta olennainen, eli Satakunnan Kansalle ei ole syntynyt velvollisuutta virheen korjaukseen. Lehteen tarjottu mielipidekirjoitus puolestaan ei soveltunut julkaistavaksi, koska se sisältää yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa tietoa ulkopuolisista henkilöistä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.