4054/TV/09

Langettava

Ajankohtaisraportista paljastui henkirikoksesta tuomitun kotiosoite, joka oli luovutuskiellossa. Tämä saattoi vaarantaa asunnossa asuvien turvallisuuden. Langettava äänin 6–3. Eriävä mielipide.

Kantelu 7.1.2009

Kantelun mukaan ohjelmassa paljastettiin kantelijan väestötietojärjestelmään merkitty osoite, joka oli näkyvillä tuomiolauselmassa. Yksityiselämään kuuluvan tiedon näyttämiselle ei kantelijan mielestä ollut perustetta. Ohjelmassa väitettiin, että kantelijaa ei ollut tavoitettu haastattelua varten, vaikka toimittajalla on ollut tiedossaan kantelijan osoite. Kantelijan mukaan häntä ei ole edes yritetty tavoittaa.

MTV3:n vastaus 19.1.2009

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila vastaa, että kantelija on tuomittu raa’an henkirikoksen lisäksi Suomen historian vakavimpiin kuuluneesta talousrikoksesta, jossa valelaskuilla erehdytettiin tuhansia pienyrittäjiä. Kantelijan toiminta on merkittävällä tavalla alentanut hänen yksityisyydensuojaansa, eikä häntä voi rinnastaa tavalliseen kansalaiseen.

Päätoimittajan mukaan tavanomaisempienkin talousrikostuomioiden journalistisessa käsittelyssä saatetaan esitellä tuomittujen hankkimaa elintasoa kuten mahdollisuutta asua arvostetuissa osoitteissa. On tavanomaista, että kiinteistöjen kuviakin esitellään mediassa, joten yksittäisen osoitetiedon näkyminen julkisessa oikeudenkäyntiaineistossa ei ole hyvän journalistisen tavan vastaista.

Kuten ohjelmassa todettiin, kantelijaa ei tavoitettu haastattelua varten. Kantelija ei päätoimittajan mukaan ole ohjelman jälkeen ottanut yhteyttä toimitukseen tai vaatinut minkään virheen korjausta, oikaisua tai vastinetta.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Ohjelmassa paljastettiin henkirikoksesta tuomiotaan kärsivän kantelijan kotiosoite, joka on väestötietojärjestelmässä luovutuskiellossa. Kantelijaa ei ohjelmassa sanotun mukaan tavoitettu kommenttia varten, vaikka hänen kerrottiin kärsivän tuomiotaan Riihimäen vankilassa.

Neuvosto ei ota kantaa tavoitteluyrityksiin kommenttia varten, koska kantelu ja vastaus ovat ristiriidassa keskenään. Luovutuskiellossa olevan osoitteen paljastuminen voi tässä tapauksessa vaarantaa tuomitun läheisten tai asunnossa muutoin asuvien turvallisuuden.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3/45 minuuttia on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa kanavalle huomautuksen.

Susanna Reinbothin, Matti Saaren ja Matti Salmenkankaan eriävä mielipide:

Ohjelmassa esillä ollut tuomiolauselma, josta osoite paljastui, on julkinen asiakirja. Henkilön kotiosoite ei ole niin arkaluonteinen yksityiselämään liittyvä tieto, etteikö sitä olisi voinut tässä yhteydessä julkaista.