4031/PL/08

Vapauttava

Keskeisen kunnallisen päättäjän on hyväksyttävä valintaansa kohdistuva kritiikki myös nimimerkin suojasta.

Kantelu 18.11.2008

Kantelijan mielestä ei ole hyvän lehtimiestavan mukaista, että nimimerkin turvin solvataan ja arvostellaan henkilöä nimeltä mainiten. Tätä on jatkunut useita vuosia. Kantelijaan kohdistuneiden tekstien määrä oli 14. marraskuuta muihin kirjoituksiin verrattuna huomattava – niiden sisältö oli tarkoitettu myös loukkaavaksi.

Kantelija ihmettelee sitä, miksi asiaa (valtuuston ulkopuolisen valinta hallitukseen) ei voitu tarkastaa päätöksentekijöiltä – menettely ei ollut poikkeuksellista, sillä hallitukseen valittiin muitakin jäseniä ja varajäseniä, jotka eivät ole valtuutettuja.

KMV-lehden vastaus 30.11.2008

Päätoimittaja Jukka Ignatius vastaa, että Mäntän kaupunginhallituksen entinen puheenjohtaja ja nykyinen Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen jäsen (kantelija) on lehden levikkialueella yksi tunnetuimmista julkisuuden henkilöistä. Hän on kuulunut Mäntän luottamushenkilöjohtoon vuosikymmeniä. Tämän vuoden kuntavaalien tulos – kantelijan putoaminen valtuustosta ja siitä huolimatta hänen valintansa uudelleen kaupunginhallitukseen – sai aikaan todellisen kirjoitusten tulvan paikallislehden yleisönosastoon. Vain osa kirjoituksista julkaistiin.

Päätoimittaja sanoo, että keskustelu lehden palstoilla on ollut laajaa ja monialaista. Lehti on antanut mahdollisuuden kantelijalle vastata kirjoituksiin, mutta tätä oikeutta hän ei ole käyttänyt.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO 24).

Kantelija on Mäntän kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston jäsen. Kunnallisvaaleissa hänet valittiin uuden Mänttä-Vilppulan valtuuston varajäseneksi ja sen jälkeen uuden kaupunginhallituksen jäseneksi. Lehti julkaisi kymmenkunta nimimerkkikirjoitusta, joissa arvosteltiin tiukkaan sävyyn valtuustosta tipahtaneen kantelijan valintaa uuden hallituksen jäseneksi.

Kärkevätkin mielipiteet kuuluvat demokraattiseen ja avoimeen päätöksentekokulttuuriin. Lehdistö on aina ollut keskeinen areena, kun poliittista päätöksentekoa arvostellaan. Myös nimimerkin suojasta voi lehden asettamissa rajoissa esittää kärkeviäkin mielipiteitä, jos ne eivät ole loukkaavia. Julkisen sanan neuvoston mielestä KMV-lehden nimimerkkikirjoittajat arvostelevat ennen kaikkea puoluetta, joka kantelijan valitsi hallitukseen. Kokeneen vaikuttajan on kestettävä tällainen arviointi. Lisäksi hänellä olisi ollut mahdollisuus osallistua lehden palstoilla käytyyn keskusteluun.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että KMV-lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.