4012/SL/08

Vapauttava

Lehti kertoi amerikkalaisen, Suomessa pelaavan jääkiekkojoukkueen toiminnan lopettamiseen liittyvistä asioista ja arvioi valmentajan toimia kriittisesti. Valmentaja sai kertoa jutussa oman kantansa. Hän ei lähettänyt toimitukselle yksiselitteistä virheen korjauspyyntöä. Vapauttava.

Kantelu 2.12.2008

Kantelijan mukaan lehti on julkaissut virheellisiä tietoja hänen toiminnastaan jääkiekkojoukkueen päävalmentajana. Uutisissa käsitellään jääkiekkoseuran taloudellisia vaikeuksia ja kantelijan toimintatapoja. Hän kirjoittaa, että päinvastoin kuin lehdessä väitetään, Kanadassa tai Yhdysvalloissa ei ole vireillä syytteitä häntä vastaan, hänen entiset joukkueensa eivät ole lopettaneet talousongelmien vuoksi, eikä Varkaus Eagles –seuran kirjanpidossa ole sellaisia epäselvyyksiä kuin Savon Sanomat kirjoittaa.

Kantelija huomauttaa, että lehden lähteet ovat antaneet haastatteluja vahingoittamistarkoituksessa. Hän on pyytänyt juttujen oikaisua, mutta sellaista ei ole julkaistu.

Savon Sanomien vastaus 17.12.2008

Päätoimittaja Jari Tourunen kirjoittaa, että jääkiekkoseuran talousvaikeudet alkoivat jo sen ensimmäisellä kaudella syksyllä 2007. Syksyllä 2008 ongelmat kärjistyivät.

Päätoimittaja katsoo, ettei jutuissa ole ollut olennaisia virheitä, joista syntyisi velvoite oikaisun julkaisemiseen. Tiedot taloudellisista epäselvyyksistä perustuvat joukkueenjohtajan laskelmiin. Hän toteaa haastattelussa muun muassa, että seuran taloudessa on monia epäselvyyksiä, joiden selvittäminen on vaikeaa, koska seuralla ei ole ollut kirjanpitäjää. Kantelija itse kertoo omassa haastattelussaan, että seuran amerikkalaisiin päärahoittajiin kuulunut henkilö kieltäytyy rahoittamasta seuran toimintaa, mikäli päävalmentaja ei eroa.

Tourunen toteaa edelleen, että Yhdysvalloissa on selvitetty kantelijan kahden edellisen joukkueen taloudellisia ongelmia. Molemmat joukkueet lopettivat kesken kauden, koska pelaajat sanoutuivat irti. Päätoimittajan tiedon mukaan kantelijan toimintaa jääkiekon parissa on ongelmien vuoksi rajoitettu USA:ssa. Osa Varkaus Eagles –joukkueen pelaajista puolestaan lähti kesken kauden takaisin Yhdysvaltoihin, minkä seurauksena seura suljettiin pois suomalaisesta sarjasta.

Kantelija on kertonut saanut kertoa omia kantojaan Savon Sanomissa. Lehden toimittaja on yrittänyt toistuvasti tavoittaa kantelijaa haastattelun jälkeen, mutta tätä ei ole tavoitettu. Kantelija on käynyt lehden aluetoimituksessa ja pyytänyt oikaisua, mutta hän ei ole kehotuksesta huolimatta ottanut yhteyttä jutut kirjoittaneeseen toimittajaan tai urheilutoimituksen esimieheen. Jos kantelija olisi toiminut neuvotulla tavalla, hänen näkemyksiään olisi Tourusen mukaan voitu julkaista esimerkiksi yleisönosastolla tai jatkojutussa.

Ratkaisu

Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (12). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Savon Sanomissa kerrotaan, että Varkaus Eagles –jääkiekkoseuran kassa on tyhjä, kirjanpidossa on epäselvyyksiä ja seuran toiminta loppuu.

Taloudellisista vaikeuksista syytetään seuran päävalmentajaa. Hänen kerrotaan myös joutuneen ongelmiin aikaisempien amerikkalaisten joukkueittensa kanssa.

On luonnollista, että seuran johto tekee julkisuudessa selkoa syistä, joiden vuoksi joukkueen toiminta on joutunut vaakalaudalle. Kantelija on toiminut asemassa, jossa hän on vaikuttanut seuran toimintaan ja taloudenpitoon. Tällaisen henkilön toiminta tulee arvioida avoimesti ja kriittisesti. Kantelija saa myös vastata syytöksiin. Toimitus on lisäksi yrittänyt tuloksetta tavoittaa kantelijan mahdollisia lisäkommentteja varten.

Kantelija on esittänyt Savon Sanomien aluetoimitukselle oikaisupyynnön, joka on pyydetty osoittamaan oikeaan toimitukseen. Kun virheen korjausta pyytää henkilö, joka ei välttämättä tunne suomalaisia käytäntöjä, häntä on syytä opastaa riittävästi. Myös tiedonkulku eri toimitusten välillä tulee järjestää siten, ettei virheen korjaamista pyytävän asema kohtuuttomasti heikkene, jos hän ottaa yhteyttä väärään henkilöön. Tässä tapauksessa jää osoittamatta, että Savon Sanomat olisi toiminut asiassa huolimattomasti. Kantelijan neuvostolle toimittamista dokumenteista ei myöskään käy ilmi, että hän olisi toimittanut lehdelle yksilöidyn ja yksiselitteisen selvityksen mahdollisista olennaisista virheistä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.