3995/PL/08

Vapauttava

Uutisessa koiratappelusta oli virheitä, ja teksti perustui toisen osapuolen kertomaan. Kantelija ei kuitenkaan halunnut lehteen omaa kannanottoaan, jolla myös virheet olisivat tulleet korjatuiksi.

Kantelu 3.10.2008

Kantelun mukaan uutisessa annetaan ymmärtää, että kantelijan koirat ulkoilivat kytkemättöminä. Molemmat koirat olivat kuitenkin kytkettyinä, kun kolmas koira syöksyi pensaasta koirien jalkoihin. Kun koiran isäntä saapui paikalle, tilanne oli jo ohi, eikä kantelija suojannut kolmatta koiraa kehollaan. Toinen kantelijan koirista oli sidottu tolppaan ja toinen seisoi rauhassa vieressä.

Uutisen tietoja ei tarkistettu ainakaan kantelijalta, joka kertoo olevansa opettaja pienessä kylässä. Hänet voi tunnistaa harvinaisten koirien perusteella. Kantelijalta ei pyydetty kannanottoa lehtijuttuun. Hän lähetti päätoimittajalle sähköpostiviestin, jossa kommentoitiin jutun totuudenmukaisuutta ja tosiasioiden tarkastamisen unohtumista. Päätoimittaja kiitti palautteesta.

Kaakonkulman vastaus 21.10.2008

Päätoimittaja Osmo Havuaho vastaa, että uutinen perustui koiransa menettäneen henkilön haastatteluun. Jutun näkökulman huomioon ottaen toisen osapuolen haastatteleminen ei ollut tarpeen, koska häntä ei esitetty millään muotoa epäedullisessa valossa – päinvastoin. Jutussa kerrotaan kuinka koirien omistaja yritti vartalollaan suojella kolmatta koiraa. Kantelija kuitenkin kiistää tämän, vaikka kuvaus onkin hänen kannaltaan edullinen.

Kantelija on päätoimittajan mukaan oikeassa siinä, että ulkoiluttamistilanne on kuvattu epätarkasti. Epätarkkuus on kuitenkin suhteellinen ja tapahtumien kulun kannalta epäolennainen: jos kohta kantelijan koirat eivät ulkoilleetkaan vapaina, niin eivät ne myöskään olleet ulkoiluttajansa hallinnassa – jos olisivat olleet, niin kolmatta koiraa ei olisi raadeltu hengiltä.

Kantelija otti yhteyttä Kaakonkulman toimitukseen sähköpostilla, jonka väitteitä puolitotuuksista ja valheista hän ei päätoimittajan mukaan kuitenkaan yksilöinyt. Kantelija olisi saanut tietenkin ilmaista lehdessä oman näkemyksensä, mutta tätä tilaisuutta hän ei halunnut käyttää.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22).

Kaakonkulma kertoi kylänraitilla sattuneesta koiratappelusta, jossa kantelijan kytkettyinä ulkoiluttamat koirat pääsivät raatelemaan lähitalosta karanneen kolmannen koiran hengiltä. Juttu perustui kuolleen koiran omistajan haastatteluun, ja siinä oli joitakin epätarkkuuksia. Kantelija lähetti toimitukselle sähköpostia, jossa hän kommentoi juttua, mutta ei yksilöinyt siinä olleita virheitä eikä halunnut omaa kannanottoaan julkaistavaksi. Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelija oli jutusta ainakin kyläläisten tunnistettavissa. Hän ei kuitenkaan joutunut niin kielteiseen julkisuuteen, etteikö oma kannanotto olisi paikannut syntynyttä vahinkoa. Samalla hän olisi voinut korjata jutussa olleet epätarkkuudet.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kaakonkulma ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.