3991/YLE/08

Vapauttava

Ajankohtaisohjelman raportti kertoo thaimaalaisista marjanpoimijoista Lapissa. Kritiikki ei kohdistu selkeästi yksittäiseen yritykseen, minkä vuoksi ei synny velvoitetta samanaikaiseen kuulemiseen.

Kantelu 24.9.2008

Kantelija on ohjelmassa kritiikin kohteeksi joutunut yritys, jonka mukaan Ylen juttu on valheellinen ja tarkoitushakuisesti laadittu. Ohjelmassa esitettyjä tietoja ei ole tarkistettu eikä kantelijalle ole varattu tilaisuutta esittää omaa näkemystään.

Kantelija paheksuu, että yritykset esitetään ohjelmassa orjakauppiaina, joiden liiketoiminnan panoksena on pahimmassa tapauksessa ihmishenki. Kantelussa huomautetaan, että päinvastoin kuin ohjelma väittää, thaimaalaisia poimijoita ei rahdata Suomeen puoliväkisin ja viranomaisia painostamalla.
A-studiossa myös todetaan, että poimijoille maksetaan marjoista aivan liian vähän. Kantelijan mukaan poimijat kuitenkin ansaitsevat Suomessa kuukaudessa jopa enemmän kuin keskimäärin koko vuoden aikana kotimaassaan. Ohjelmassa haastateltu poimija oli yksi heikoimmin menestyneistä, mutta hänkin on ansainnut summan, jota ei voi pitää erittäin alhaisena.

Kuluva kausi on ollut marjasadoltaan huonoin vuosikymmeniin. Kantelijan mukaan A-studiossa ei huomioitu tätä seikkaa. Poimijoille ei myöskään voi maksaa erilaisin perustein heidän kansallisuuteensa perustuen.

Yleisradion vastaus 22.10.2008

Osaamiskeskuspäällikkö Jyrki Richt kirjoittaa, että kantelun kohteena oleva ohjelma on seurantaraportti A-studiossa aiemmin esitetylle reportaasille, jossa haastateltiin ainoastaan suomalaisia yrittäjiä, jotka tuovat marjanpoimijoita Suomeen. Yritykset eivät olleet samoja kuin ne, jotka on mainittu kantelun kohteena olevassa ohjelmassa. Yritysten näkökulma on joka tapauksessa tuotu esiin. Seurantaraportissa puheenvuoro annettiin thaimaalaisille. Marjanpoiminnan varjopuolista kertominen on tavanomaista yhteiskunnallista kritiikkiä.

Richt korostaa, ettei kantelija yksilöi ohjelman mahdollisia virheitä eikä ole tehnyt oikaisuvaatimusta. Reportaasissa kuullaan useita poimijoita, jotka kertovat yhtäpitävästi ansioistaan ja syntyneistä veloista. Ohjelmassa myös todetaan, että marjavuosi on huono, poimintakausi on vielä kesken ja joku saattaa tehdä voittoa.

Vastauksessa huomautetaan, ettei työntekijöiden tai alihankkijoiden esittämä kritiikki johda velvollisuuteen kuulla heidät työllistänyttä yritystä. Väite viranomaisten painostamisesta on tarkistettu ja sille on saatu vahvistus.

Richtin mukaan juontajan raportin jälkeen esittämä huomautus, jossa puhutaan nykyajan orjakaupasta, on tämän oma retorinen kommentti, joka ei kohdistu konkreettisesti mihinkään yritykseen.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21).

Ylen A-studiossa kerrotaan thaimaalaisten marjanpoimijoiden elämästä Suomessa. Haastateltavat kuvailevat ohjelmassa odotuksiaan ja todellisuutta osana kansainvälistä liiketoimintaa.

A-studion reportaasi perustuu thaimaalaisten poimijoiden omakohtaisiin kokemuksiin. Ohjelma herättää kysymyksiä yhden suomalaisen teollisuudenhaaran moraalista ja on merkittävä yhteiskunnallinen puheenvuoro. Se ei ole tyypillinen asiaohjelma vaan lähestyy tyyliltään
dokumenttia tai kirjoitettua persoonallista kolumnia.

Ohjelmassa todetaan, että suomalaiset yritykset ovat painostaneet viranomaisia Thaimaassa saadakseen lisää viisumeja marjanpoimijoille. Toteamus ei viittaa mihinkään tiettyyn yritykseen. Juontaja puhuu reportaasin jälkijuonnossa nykyajan orjakaupasta. Neuvoston tulkinnan mukaan kommentti on yleisluontoinen yhteenveto Suomeen tulevien thaimaalaisten poimijoiden kokemuksista.

Kantelija ei ole ollut ohjelman jälkeen yhteydessä toimitukseen pyytääkseen mahdollisten virheiden oikaisemista tai oman näkemyksensä julkaisemista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.