3989/SL/08

Langettava

Lehti kertoi eläinsuojelurikkomuksen oikeuskäsittelystä ja tuomiosta niin yksityiskohtaisesti, että vaaransi syytetyn nimen suojan. Raportointi tuomiosta oli puutteellista.

Kantelu 25.9.2008

Kantelun mukaan uutinen syytteistä ei jätä pienellä paikkakunnalla ketään epätietoiseksi kenestä on kysymys. Lehti oli kaksi kuukautta aiemmin julkaissut jutun, jossa ponien rodut ja lukumäärä ilmoitettiin moneen kertaan. Syyteuutisessa samat lukumäärät, rodut, muiden eläinten yksilöinti, kantelijan ikä ja sukupuoli kerrotaan.

Selvänä asiavirheenä oli kantelun mukaan mainittu ”puutteita tallien ja pihattojen puhtaanapidossa”, kun kyse oli siitä, että tarhat ja laitumet olivat sateisen kesän vuoksi märkiä. Tallissa ja pihatossa ne eivät kastuneet. Toisessa uutisessa, jossa käsiteltiin tuomiota, ei millään tavalla mainita, että suuri osa syytteistä ja juuri ne ikävimmät kumottiin.

Kantelija kertoo soittaneensa ensimmäisen jutun jälkeen toimitukseen ja pyytäneensä asiavirheiden korjausta, mutta sitä ei tehty. Kantelijan asiamies lähetti lehden toimittajalle heti ensimmäisen uutisen julkaisun jälkeen kirjeen, jossa kiinnitettiin huomiota tunnistettavuuteen ja syytteen referoinnissa olleisiin virheisiin. Toisen uutisen jälkeen kantelija oli jättänyt päätoimittajalle soittopyynnön virheiden korjaamisesta, mutta siihen ei ollut vastattu.

Länsi-Suomen vastaukset 24.10. ja 12.11.2008

Päätoimittaja Pasi Katajamäki vastaa, että ensimmäisessä uutisessa (24.9.2008) kerrotaan se, mistä syyttäjä vaati syytetylle rangaistuksia. Uutinen perustui syyttäjän viralliseen haastehakemukseen. Toimitus ei ryhdy korjaamaan asiavirheitä epämääräisten soittojen perusteella. Kirjallista oikaisupyyntöä toimitus ei saanut. Sen sijaan eräälle toimittajalle henkilökohtaisesti osoitettu kirje on sähköpostina ohjautunut roskapostikansioon. Kirjelmästä ei ollut tietoa ennen kuin se tuli esille kanteluun myöhemmin lisättynä liitteenä.

Tuomiota koskeva juttu (4.10.2008) kertoi sen, mistä syytetty oli saanut tuomion. Kun oikeudenkäyntijutusta oli aikaa vain yhdeksän päivää, ei uutisessa päätoimittajan mukaan lähdetty erikseen selvittämään kaikkia niitä kymmenkuntaa syytekohtaa, joista kantelijaa oli syytetty. Molemmat jutut on tehty normaalikäytännön mukaan journalistisin perustein. Ensin on oikeudenkäynnistä kertova juttu ja sen jälkeen seurantajuttu tuomiosta.

Ensimmäisessä jutussa on mainittu henkilön ikä, sukupuoli ja kotipaikkakunta. Näistä ei kantelijaa voi tunnistaa. Hevosten pitäminen Eurajoella ei päätoimittajan mielestä myöskään tee henkilöstä tunnistettavaa. Hippoksen mukaan kunnassa on hevosia asukaslukuun verrattuna erittäin paljon. Kantelijasta ja hänen eläimistään kaksi kuukautta aiemmin julkaistu viihdepainotteinen juttu, jossa hän itse kertoo harrastuksestaan, ei liity mitenkään oikeusjuttuun.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32). Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka… (JO 35).

Lehti kertoi ensimmäisessä uutisessaan, että käräjäoikeus käsitteli epäiltyä eläinsuojelurikkomusta koko päivän. Epäillystä kerrottiin kotipaikka, ikä ja sukupuoli. Eläimistä kerrottiin laji, hevosista lisäksi rotu ja eläinten tarkat määrät. Jutusta ilmenivät syytteen eri kohdat, niiden perusteet ja se, että kantelija kiisti syytteen ehdottomasti. Toisessa jutussa kerrottiin, että oikeus antoi 20 päiväsakon tuomion huolimattomuudesta tehdystä eläinsuojelurikkomuksesta. Myös tässä uutisessa mainittiin kantelijan hevosten laji. Kantelijasta ja hänen eläimistään julkaistiin Länsi-Suomessa juttu kaksi kuukautta aiemmin.

Julkisen sanan neuvoston mielestä lehti ei saanut ensimmäisestä jutusta riittävän yksilöityä virheiden korjauspyyntöä, johon se olisi voinut reagoida. Edes roskapostiin joutuneessa kirjeessä ei virheitä yksilöity ja pyydetty korjaamaan.

Neuvosto katsoo, että uutisissa on niin paljon yksityiskohtaisia tietoja kantelijasta ja hänen eläimistään, että hän on tunnistettavissa lähipiiriä laajemminkin – julkaistiinhan kantelijasta samassa lehdessä reportaasi kaksi kuukautta aiemmin. Syytteessä mainituista epäilyistä mahdollisesti langetettava tuomio olisi ollut niin pieni, että Länsi-Suomen olisi tullut erityisesti kiinnittää huomiota tunnistetietojen julkaisemiseen. Uutisessa sakkotuomiosta ei ole virheitä. Siinä olisi pitänyt kuitenkin mainita oikeuden kumoamista lukuisista syytekohdista, joista lehti kertoi aiemmassa uutisessa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsi-Suomi on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.