3977/PL/08

Langettava

Toimittajan olisi pitänyt kertoa kytköksistään tai pidättäytyä kokonaan kantelijan projekteihin kohdistuvien juttujen kirjoittamisesta.

Kantelu 30.8.2008

Kantelijat pyytävät neuvostoa tutkimaan onko Suur-Keuruun toimittaja rikkonut toistuvasti Journalistin ohjetta numero 4 mustaamalla, kyseenalaistamalla, vihjailemalla ja antamalla tahallaan virheellistä tietoa. Kirjoituksilla on pyritty estämään kantelijoiden edustaman hankkeen saama tuki samasta maaseutuohjelmasta, johon toimittajalla on kytköksiä asuinpaikkansa hankkeiden ja oman puolisonsa kautta.

Suur-Keuruun vastaukset 26.9. ja 30.9.2008

Päätoimittaja Jukka Ignatius vastaa, että kantelijoiden hankkeet seurannaisvaikutuksineen ovat olleet Suur-Keuruun uutisaiheita useita vuosia. Uutisia on tehnyt koko toimitus. On epärealistista vaatia, että pienessä toimituksessa, etenkään kesäaikana, toimittaja voisi jäävätä itsensä käsittelemästä tiettyjä uutisaiheita.

Päätoimittajan vastauksen mukaan toinen kantelijoista ja toimittajan puoliso ovat olleet Vesuri-ryhmän hallituksessa tasaveroisessa asemassa. Heidän hankkeensa eivät ole kilpailleet keskenään rahoituksesta, koska ne ovat erikokoisia ja niiden tarkoitusperät eroavat toisistaan. Lisäksi hankkeet sijoittuvat Keuruun äärilaidoille.

Lehti on tarjonnut kantelijoille säännöllisesti palstatilaa omien näkemystensä esittämiseen, ja he ovat sitä myös käyttäneet. Suur-Keuruun numeroon 30.7.2008 liittyvään uutisointiin lehti ei ole saanut pyyntöä oikaisuun tai vastineen tekemiseen.

Ratkaisu

Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan (JO 4). Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi (JO 6).

Suur-Keuruun julkaisemat uutiset kertovat ns. Korpikirjaston ja siihen liittyvän konserttisalin projekteista ja rakentamisesta sekä kantelijoiden henkilökohtaisista rakennuslupaongelmista. Toimittajan kommenttikirjoitus keskittyy hankkeiden valvontaan ja rakennuslupiin. Juttujen yhteydessä ei ole mainintaa toimittajan mahdollisista kytköksistä puolisonsa kautta hankkeisiin. Neuvosto on perehtynyt vanhempiinkin juttuihin, mutta ei käytä niitä suoraan ratkaisunsa perusteina.

Tiedotusvälineen ja journalismin uskottavuus perustuu suurelta osin riippumattomuuteen ja avoimuuteen. Lukijoilla on myös oikeus saada tietää näihin tekijöiden vaikuttavista seikoista. Julkisen sanan neuvoston mielestä Suur-Keuruu olisi toiminut esimerkillisesti, jos lehti olisi antanut jonkun muun kuin ko. toimittajan kirjoittaa 30.7.2008 käsitellyistä aiheista. Vähimmäisvaatimus olisi ollut, että lehti olisi kertonut lukijoille seikoista, jotka saattoivat vaarantaa toimittajan puolueettomuuden. Tämä vaatimus koskee erityisesti kommenttikirjoitusta, jossa on voimakkaan kriittisiäkin äänenpainoja hankkeiden valvonnasta ja maininta maksimaalisesta julkisuudesta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Suur-Keuruu on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.