3959/SL/08

Vapauttava

Lehti teki uutisen erään avoimen portaalin verkkokeskusteluun osallistuneen nimimerkin puheenvuorosta ja paljasti hänen oikean nimensä. Kirjoittaja ja hänen puheenvuoronsa liittyi Jokelan koulusurmiin.

Kantelu 16.7.2008

Kantelija toimii moderaattorina internetfoorumilla, jolla on noin 40 000 aktiivista käyttäjää. Iltalehti teki näyttävän uutisen foorumin kirjoituksesta ja sen kirjoittajasta, joka esiintyy nimimerkillä. Kirjoittaja ei ollut tietoinen tunteidensa purkamisen mahdollisista seurauksista, vaan luuli olevansa ”ystävien seurassa”. Hän ei antanut haastattelua tai lupaa omien kommenttiensa julkaisuun. Lähteenä lehti mainitsee internetfoorumin. Lehdellä ei ollut mitään varmuutta siitä, kuka kirjoitti ko. postit. Kirjoittajan henkilöllisyys on vain ylläpidon tiedossa. Tällä kertaa lehti osui kuitenkin oikeaan.

Iltalehden vastaus 3.9.2008

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että verkkokeskusteluun osallistunut kirjoittaja julkaisi oma-aloitteisesti, 40 000 lukijan kaikille avoimella keskustelufoorumilla kirjoituksen sekä eräitä kuvia. Julkaisemisessa hän käytti nimimerkkiä, jota hän tunnetusti käyttää muun muassa taiteilijanimenään. Iltalehteen jutun tehnyt toimittaja tiesi kirjoituskokonaisuuden laatijan oikean nimen. Tämä kävi lukijoille varmasti selväksi keskustelupalstan kirjoituksen sisällöstä ja linkkeinä olleista kuvista.

Internet on Kivelän vastauksen mukaan muun ohessa merkittävä uutisväline ja lähde. Lehti katsoi, että viesteillä on uutisarvoa ja teki niistä uutisen, joka piti paikkansa. Tämä myönnetään myös kantelussa. Lehden kirjoituksessa ei ole julkaistu erityisen arkaluonteisia kirjoittajan yksityiselämään liittyviä tietoja.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27).

Iltalehden juttu perustuu tekstiin, jonka kirjoittaja itse julkaisi kaikille avoimessa verkkokeskustelussa. Kirjoittaja käytti taiteilijanimimerkkiään. Myös teksti, kuvat ja asiayhteys paljastivat nimimerkkikirjoittajan, jonka henkilöllisyyden kantelijakin vahvistaa. Lehti kertoi hyvien tapojen mukaisesti juttunsa lähteen. Kirjoittaja itse päätti tekstin julkaisemista internetissä. Tällä perusteella voi päätellä, että siinä ei ole yksityiselämään kuuluvia arkaluonteisia seikkoja.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.