3956/SL/08

Vapauttava

Toimitus poisti verkkokeskustelusta viestiketjun. Lehdellä oli perusteet menettelylleen julkaisemiensa pelisääntöjen puitteissa, eikä se syyllistynyt myöskään sananvapauden rajoittamiseen.

Kantelu 21.7.2008

Kantelija kertoo kirjoittaneensa Iltalehti.fi:n keskustelupalstalle keskustelun aloituksen ”F1 kilpa on pikkumiesten kilpa”. Kirjoitus poistettiin ja kantelijaa estettiin kirjoittamasta palstalle mitään. Lehti loukkaa kantelijan mielestä hänen sananvapauttaan, koska hänen ip-osoitteestaan ei voi lähettää lainkaan viestejä keskustelupalstalle. Kantelijan mielestä hänen kirjoituksensa oli asiallinen eikä se loukannut ketään, sillä ovathan nämä F1 kuljettajat aika pienikokoisia, 50–60 -kiloisia. Kantelija kertoo yrittäneensä saada oman kannanottonsa julki, mutta lehti ei ole julkaissut sitä.

Iltalehden vastaus 28.8.2008

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että Iltalehti.fi:n keskustelufoorumilla ovat näkyvästi esillä verkkokeskustelun toimintaperiaatteet ja säännöt. Vaikka lehti ilmoittaakin, että ei vastaa foorumille jätetyistä viesteistä tai keskusteluista, niissä esitetyistä tiedoista ja mielipiteistä, niin samalla lehti ilmoittaa selvästi kuitenkin valvovansa keskustelua ja tarpeen vaatiessa poistavansa asiattomia viestejä. Samalla se määrittelee asiattomuuksia.

Kantelija on nimimerkillä tehnyt 25.6.2008 klo 16.27 keskustelun avauksen otsikolla ”F1 on pikkumiesten kilpa”. Toisin kuin kantelija esittää, tämä viesti ei aiheuttanut viestiketjun poistamista, vaan saman nimimerkin 25.6.2008, klo 18.10 jättämä viesti. Siinä kirjoittaja herjaa toisen kirjoittajan henkisiä ominaisuuksia sekä rehentelee tappelullaan. Toisen kirjoittajan loukkaaminen ja väkivallan ihannointi ovat asiattomia puheenvuoroja. Tällaisen kirjoituksen poistamista ei voida pitää sanavapauden rajoittamisena.

Iltalehti.fi:n järjestelmätietojen mukaan ip-osoite, josta kirjoittaja on lähettänyt 25.6.2008 päivätyn viestinsä, ei ole suljettu. Kirjoittaja on 18.7.2008 lähettänyt keskustelufoorumiin asiaansa koskevan viestin. Viestissä ei pyydetä minkään asian korjausta, vaan arvostellaan voimakkaasti iltalehti.fi:n toimintaa viestien poistamisessa. Iltalehti.fi on kyseisen kannanoton julkaissut.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Verkkolausumassaan (3741/L/07) JSN totesi, että Journalistin ohjeiden tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ja että vapaudelle ja vastuulle on löydettävä järkevät rajat myös verkkokeskusteluissa.

Iltalehti on antanut neuvoston käyttöön kantelijan nimimerkkitiedot, viestiketjun poiston aiheuttaneen viestin ja kantelijan 18.7.2008 lähettämän ja lehdessä julkaistun viestin, jossa arvostellaan suorasanaisesti Iltalehteä. Julkisen sanan neuvoston saaman selvityksen mukaan lehti on toiminut verkkokeskustelulle asettamiensa ohjeiden puitteissa, eikä asiattoman viestin poistamista voi pitää sananvapauden rajoittamisena.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.