3952/SL/08

Langettava

Lehti käytti toisen lehden hankkimia ja julkaisemia tietoja jutussaan. Lähdeviittaus ei ollut riittävä.

Kantelu 17.7.2008

Kantelun tekijöinä ovat 7 päivää -lehden päätoimittaja ja jutun kirjoittanut toimittaja. Kantelun mukaan 7 päivää lehti julkaisi 10.7.2008 artikkelin, jonka otsikkona oli lausuma ”En todellakaan tunne häntä!”. Lehden toimittaja oli ollut ainoana toimittajana ja valokuvaajana paikalla Helsinki-Vantaan lentokentällä 3.7.2008, kun kilpa-autoilija ja hänen tyttöystävänsä olivat saapuneet Suomeen ja kohdanneet kentällä olleen entisen puolison ja yhteiset lapset. Jutussa kuvattiin naisten välejä jäätäviksi. Kansiotsikon mukaan kyseessä oli jäinen kohtaaminen. Toimittajan kysymykseen uuden naisystävän tuntemisesta entinen puoliso oli vastannut: ”No en todellakaan tunne häntä”.

Seuraavana aamuna 11.7.2008 sama artikkeli julkaistiin yllättäen Iltalehdessä näyttävästi ja vain vähäisin kielellisin muutoksin. Sen otsikkona oli etusivulla ”Kolmiodraama lentokentällä. Jäiset katseet” ja sivulla 25 ”Jäätäviä katseita”. Jutun toimittajaksi oli merkitty Iltalehden toimittaja, vaikka kysymyksessä oli 7 päivää -lehden toimittajan tekemä juttu. Kaikki lentokentän tapahtumat oli otettu suoraan 7 päivää -lehdestä. Iltalehdessä julkaistiin myös kilpa-ajajan entisen puolison lausuma 7 päivää -lehden toimittajalle. Siinä yhteydessä mainittiin vain, että se oli annettu paikalla olleelle 7 päivää -lehdelle. Mistään ei ilmennyt, että Iltalehti itse ei ollut lainkaan paikalla ja että edellisenä päivänä 7 päivää -lehdessä oli julkaistu artikkeli tapahtumista lentokentällä. Iltalehti julkaisi 7 päivää -lehden jutun omana juttunaan lähdettä mainitsematta ja hyvää tapaa noudattamatta. Lehden lööpin ja kannen mukaan kyseessä oli jopa yksi Iltalehden myyntijutuista.

Iltalehden vastaus 27.8.2008

Päätoimittaja Kari Kivelä vastaa, että Iltalehden toimittaja kirjoitti lentokenttäkohtaamista käsittelevän artikkelin ”Jäätäviä katseita!”. Artikkelissa esitettyjen tietojen päälähteenä on ollut kantelussa kerrotulla tavalla 7 päivää -lehden edellisen päivän artikkeli. Lisäksi artikkelissa on viitattu kilpa-ajajan entisen puolison Iltalehdelle antamaan haastatteluun.

Iltalehti on päätoimittajan vastauksen mukaan käyttänyt 7 päivää -lehteä lähteenään. Lehti ei kuitenkaan ole julkaissut 7 päivää -lehden juttua omana juttunaan. Iltalehti on kertonut lentokentän tapahtumista omin sanoin 7 päivää -lehden artikkelista saamiinsa tietoihin perustuen. Toisen työn oikeudetonta hyväksikäyttöä ei ole tapahtunut. Se seikka, että lentokentän uutisoidut tapahtumat perustuvat 7 päivää -lehden tietoihin, ilmenee lukijalle selvästi kohdasta, jossa on todettu entisen puolison lausuma paikalla olleelle 7 päivää -lehdelle. Iltalehden jutussa ei ole väitetty Iltalehden edustajien olleen lentokentällä paikalla.

Ratkaisu

Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja (JO 7).

Iltalehden etusivulta alkanut juttu perustui 7 päivää -lehden toimittajan hankkimiin ja 7 päivää -lehden julkaisemiin tietoihin. Iltalehti kertoi lähteestään seuraavalla tavalla: ”– No en todellakaan tunne häntä, Erja kuittasi naisten keskinäiset suhteet paikalla olleelle 7 päivää -lehdelle.”

Eri tiedotusvälineiden julkaisemien tietojen lainaaminen muissa tiedotusvälineissä on olennainen osa tiedonvälityksen vapautta. Lainaajan on kuitenkin huolehdittava siitä, että lähde kerrotaan reilusti, selkeästi ja vailla tulkinnanvaraa. Iltalehti ei maininnut lainausta lainkaan etusivullaan, ja sisäsivun jutustakaan lähde ei ilmennyt kiistattomasti.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.