3942/SL/08

Vapauttava

Lehti julkaisi reportaasin kaupungin etnisistä ravintoloista. Jutun teossa oli käytetty journalistista harkintaa. Neuvosto korosti harkintaa, kun käytetään etnisiä luonnehdintoja.

Kantelu 19.6.2008

Kantelijasta ja hänen ravintolastaan kirjoitettiin ilmoittamatta hänelle mitään. Kantelija tuntee itsensä myös syrjityksi, koska muita ravintoloitsijoita haastateltiin, mutta hänelle ei annettu puheenvuoroa. Ravintolasta kirjoitettiin negatiiviseen sävyyn ja mainittiin, että se ei ole tarpeeksi japanilainen ja häviää muille. Kirjoituksen mukaan ”kokki on kuin Kung fu-leffasta”. Se kohdistuu kantelijaan, joka mainonnasta on tunnistettavissa. Kung fu on kiinalainen eikä japanilainen, ja maininta on kantelijan mielestä rasistinen. Tämä loukkaa kantelijaa ja on saattanut hänen lapsensakin häpeään.

Keskisuomalaisen vastaus 4.8.2008

Päätoimittaja Erkki Laatikainen vastaa, että lehti arvioi kaupunkikulttuuriin kuuluvaa ravintolamaailmaa hienoisen kriittisessä mutta ymmärtävän kannustavassa hengessä. ”Kaukomaiden maistiaiset” kuuluu ravintolareportaasheihin. Jutussa ei loukata, ei ole ainakaan ollut tarkoitus loukata, ketään ja mitään. Kantelija lienee sisäistänyt muutaman ilmauksen toisin kuin toimittajamme ja lukijamme.

Päätoimittaja ei muista kantelijan olleen yhteydessä vastaavaan päätoimittajaan. Hänellä ei myöskään ole ollut oikaisu- tai muita vaateita, eikä hänen kanssaan ole käyty jälkikeskusteluja.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26). Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta (JO 29).

Juttu kertoo kuvin ja sanoin Jyväskylässä toimivista etnisistä ravintoloista. Siinä on haastateltu yhtä yrittäjää, ravintolatyöntekijää ja asiakasta. Kantelun aiheuttaneet ydinkohdat kuuluvat seuraavasti: ”Japanilaista ruokaa tarjoaa myös pikkuruinen Makiko Sushi kauppakeskus Forumissa. Viimeksi mainittu häviää ehkä hieman toisille sisustuksen ja yleisen tunnelmansa puolesta, mutta kokki on kuin Kung fu -leffasta.”, ja haastateltu asiakas ”kaipaa kaupunkiin houkuttelevaa ja tyylikästä japanilaista ravintolaa, tai nykyisille parempaa esiintuloa”.

Juttu etnisistä ravintoloista on Julkisen sanan neuvoston mielestä tavanomainen. Kaikkia ravintoloitsijoita ei ole haastateltu, vaan toimitus on käyttänyt journalistista harkintaa. Ravintola on julkinen tila, jolloin lupaa jutun tekoon ei tarvita. Kevyissäkin etnisissä luonnehdinnoissa on käytettävä harkintaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskisuomalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.