3941/SL/08

Vapauttava

Lehden uutisessa oli virhe, jonka se oma-aloitteisesti korjasi. Kantelija ei ollut yhteydessä lehteen.

Kantelu 22.5. ja lisäselvitys 30.6.2008

Kantelun mukaan lehden jutussa sanotaan, että Järvenpään työväenyhdistys päätti rahoittaa vuonna 1991 kantelijan vaalikampanjaa 50 000 markalla ja että kantelija olisi käyttänyt yhdistyksen rahaa noin puoli miljoonaa markkaa. Kantelijan myös sanottiin saaneen 1 500 ääntä.

Kantelijan mukaan yhdistys varasi vaaleihin yhteensä 150 000 markkaa. Tuon summan puitteissa vaalit kantelijan mukaan myös käytiin. Ääniä kantelija sai 2 555 – ei 1 500. Työväenyhdistyksen puheenjohtaja toimi kantelijan vaalipäällikkönä. Kantelijalla itsellään ei ollut edes teoreettisia mahdollisuuksia yhdistyksen rahojen käyttöön, koska ei kuulunut edes johtokuntaan. Kantelija pitää lehden väitteitä tältä osin loukkaavina.

Kantelija ei ole ollut yhteydessä Helsingin Sanomiin.

Helsingin Sanomien vastaus 4.9.2008

Päätoimittaja Janne Virkkunen vastaa, että kantelija mainittiin artikkelissa viime keväänä vaalirahoituskuvioissa mukana olleen kantelijan pojan yhteydessä. Kirjoituksen lähteenä oli Annukka Saaren kirjoittama Järvenpään työväenyhdistyksen historiikki ”Talolta toreille, kertomus Järvenpään työväenyhdistyksen toiminnasta vuosina 1905–2005” (Hakapaino, Helsinki 2005). Kirjaa oli siteerattu artikkelissa epätarkasti kantelijan budjetin ja äänimäärän osalta. Lehti laati asiasta omaehtoisesti oikaisun 22.5.2008. Kukaan asianosaisista ei ottanut lehteen yhteyttä asian tiimoilta.

Oikaisussa viitattiin historiikkiin ja todettiin, että sen mukaan vaalityöhön oli alun perin budjetoitu 100 000 markkaa, ja lisävaraus oli 50 000 markkaa. Alkuperäinen varaus ylittyi nelinkertaisesti, koska historiikin tietojen mukaan vaalien nettokulut olivat 403 581 markkaa. Oikaisussa korjattiin myös kantelijan äänimäärä 1 500:sta 2 555:een. Päätoimittajan vastauksen mukaan lehti nojasi kirjoituksessaan historiikkiin, jonka oikeellisuutta ei ollut syytä epäillä. Myös kantelija kuului ko. teoksen historiatoimikuntaan.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Helsingin Sanomien jutussa kantelijan vaalikampanjan kuluiksi vuonna 1991 mainittiin noin puoli miljoonaa markkaa ja äänimääräksi 1 500. Lehti korjasi oma-aloitteisesti luvut neljä päivää myöhemmin noin 400 000 markaksi ja 2 555 ääneksi. Summan lähteenä on vaalit rahoittaneen yhdistyksen satavuotishistoriikki. Kantelija ei ole ollut yhteydessä lehteen.

Helsingin Sanomien vaalirahoitusjutun luvuissa oli kaksi virhettä, jotka lehti myöhemmin oma-aloitteisesti korjasi. Lehti ei ole voinut reagoida asioihin tämän enempää, koska toimitukseen ei ole oltu yhteydessä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.