3939/SL/08

Vapauttava

Lehti julkaisi vaalirahoitusta taustoittavassa jutussaan tietoja kansanedustajan saamasta vaaliavustuksesta, kotipaikasta ja rakennusyhtiön hankkeista. Tiedot pitivät paikkansa, ja niillä oli yhteiskunnallista merkitystä.

Kantelu 16.6.2008

Kantelun mukaan Helsingin Sanomat esittää artikkelissaan vihjailevasti paikkakuntia ja kansanedustajia siten, että he olisivat vaalitukea vastaan edistäneet artikkelissa mainitun yhtiön kaavoitushankkeita. Kantelija kiistää jyrkästi väitetyn yhteyden, koska ei edes asu Jyväskylässä, eikä siksi voi olla kaupungin luottamustehtävissä. Kantelija ei myöskään ole Keski-Suomen liiton luottamustehtävissä, joten hän ei voi olla osallinen mihinkään Jyväskylän kaavoitusratkaisuihin.

Helsingin Sanomien vastaus 2.7.2008

Päätoimittaja Janne Virkkunen vastaa, että vaalirahoituslain tarkoitus on rahoituksen avoimuuden lisääminen ehdokkaiden mahdollisten sidonnaisuuksien selvittämiseksi. HS:n kirjoitus ja grafiikka ovat osa useita päiviä kestänyttä uutisprosessia, jonka tarkoitus oli selvittää täyttääkö vaalitukiyhdistys Kehittyvien maakuntien Suomi (KMS) r.y.:n toiminta vaalirahoituslain ja yhdistyslain määräykset.

Kantelija mainitaan artikkelin ohessa olevassa grafiikassa kuuluvaksi ryhmään ”KMS:n tukemat valituksi tulleet kansanedustajat eduskuntavaaleissa 2007”. Kantelija ei kiistä saaneensa 5 000 euroa vaalitukea KMS-yhdistykseltä, eikä hän myöskään kiistä olevansa kansanedustaja. Kansanedustajan toimen lisäksi kantelija on ollut muun muassa Keuruun kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 1977 ja puheenjohtaja 1998–2004. Hän on toiminut myös kauan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa, Keski-Suomen liiton hallituksessa ja valtuustossa. Kantelijalla on kotipaikkakuntansa ulkopuolella kosketuspintaa useisiin sellaisiin yhteiskunnallisen toiminnan lohkoihin, joilla voi olla yhtymäkohtia myös Nova Groupin liiketoimintaan. Tästä syystä kantelijan sulkeminen listalta ei olisi ollut perusteltua.

Grafiikkaa on lisäksi selkeästi kolmiolla merkitty paikkakunnat, joilla Nova Groupilla on hanke tukea saaneen ehdokkaan asuinkunnassa. Kantelijan kohdalla merkintää ei ole. Grafiikassa ja siihen liittyvässä jutussa ei väitetä, että kantelija olisi edistänyt Nova Groupin hankkeita toimiessaan yhteiskunnallisena päättäjänä. Kantelun kohteena olevasta artikkelista muodostuvan kokonaiskuvan pohjalta voidaan esittää perustellusti kysymys, onko tuen maksajien ilmoittama motiivi demokraattisen toiminnan edistämisestä ollut ainoa tuen maksun motiivi? Tällainen yhteiskunnallisen päätöksenteon taustoihin liittyvä uutisointi on yksi tiedotusvälineiden perustehtävistä.

Ratkaisu

Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu (JO 1). Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).

Vaalirahoituksesta kertoneen jutun yhteydessä julkaistusta grafiikasta käyvät ilmi seuraavat seikat: kantelija on saanut vaalitukea Kehittyvien Maakuntien Suomi-yhdistykseltä, hänen kotipaikkakuntansa on Keuruu, Nova Groupilla on rakennushanke Jyväskylässä ja hanke ei ole kantelijan kotipaikkakunnalla.

Kansanedustajan on kestettävä valintaansa ja toimintaansa kohdistuva kriittinenkin tarkastelu. Kantelija ei ole kiistänyt Helsingin Sanomien tietoja, jotka liittyvät eduskuntavaalien rahoitukseen. Julkisen sanan neuvoston mielestä äänestäjillä on oikeus tietää, kuka kantelijan vaalikampanjan rahoittaa ja minkälaisia kytköksiä se saattaa aiheuttaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.