3938/SL/08

Langettava

Lehti julkaisi uutisen, jossa oli virhe. Virheen korjaus pahensi tilannetta, ja yhteisö joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen. Lehti kieltäytyi julkaisemasta yhteisön omaa kannanottoa.

Kantelu 9.6.2008

Kantelun mukaan lehden esittämät väitteet ”Tamyn talous lurahti pahasti kuralle” ja ”Tamy rypee talousvaikeuksissa” ovat perusteettomia. Juttu on harhaanjohtava ja luo yleisölle täysin väärän kuvan ylioppilaskunnan taloudellisesta tilanteesta. Talouden tunnuslukuihin ja tilinpäätöksiin ei ollut perehdytty riittävällä asiantuntemuksella eikä aikajänteellä, ja henkilöstökulut olivat virheellisiä. Väite ylioppilaslehti Aviisin henkilökunnan vakinaistamisesta oli virheellinen.

Tamyn pääsihteeri lähetti sähköpostitse toimittajalle oikaisupyynnön 12.5.2008. Koska oikaisupyyntöön ei vastattu, se lähetettiin taloustoimitukselle 14.5.2008. Seuraavana päivänä oikaistiin vain lukuvirheestä johtunut virheellinen tieto Tamyn henkilöstökulujen kasvusta vuosien 2006 ja 2007 aikana. Lehdelle toimitettiin vastine, jonka tarkoitus oli korjata uutisen luomaa virheellistä kuvaa. Lehti ei sitä julkaissut.

Aamulehden vastaus 2.7.2008

Päätoimittaja Matti Apunen vastaa, että Aamulehden uutinen kertoi tilinpäätösten tappiollisuudesta: henkilökulut olivat 2007 noin 360 000 euroa, kun edellisvuonna ne olivat olleet 200 000 euroa. Vertailua vaikeuttaa se, että Tamyn tilikausi on ollut vertailuvuosina erimittainen. Lehti oikaisi tilikauden pituuden muutoksen heti kun se oli dokumentoitu. Korjattuinakin luvut tarkoittavat sitä, että lisätappioita on syntynyt.

Uutisessa oli samanaikaisen kuulemisen periaatteella kuultu mm. Tamyn pääsihteeriä ja kolmea ylioppilaskunnan edustajiston jäsentä. Pääsihteeri tarkisti uutisen ennen sen julkaisemista.

Kysymys kantelussa mainitusta ylioppilaslehti Aviisin henkilökunnan vakinaistamisesta on semanttinen, kun määräaikaisista työsuhteista tehtiin ympärivuotisia.

Lisäselvitykset 14. ja 18.8.2008

Kantelijan lisäselvityksen mukaan pääsihteeri tarkisti uutisen ennen sen julkaisua, mutta tarkistettavana olleessa versiossa ei ollut henkilöstökulujen kasvusta kertoneita lukuja.

Aamulehden lisäselvityksen mukaan pääsihteeriä informoitiin mahdollisuudesta, että ”Juttuun saattaa tulla joitakin muutoksia vielä editointivaiheessa”. Taloustilanteen selventämiseksi juttuun lisättiin tilinpäätöstiedot. Kun lehti sai tietää normaalista poikenneesta tilikaudesta, asiavirhe oikaistiin mahdollisimman nopeasti.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa (JO 22).

Lehden uutinen ja varsinkin jutun otsikko ja alku ylioppilaskunnan talousvaikeuksista olivat kärjekkäät. Johtopäätökset perustuivat lähes kokonaan kahdelle lukuparille. Toisessa niistä oli virhe, jonka lehti myöhemmin korjasi. Tämän jälkeen ylioppilaskunta halusi lehteen oman kannanottonsa, mutta toimitus torjui sen.

Aamulehden kritiikki perustui osittain väärille luvuille. Virheen korjaus vielä pahensi lukijan saamaa mielikuvaa. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Tamy joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen ja sille olisi tullut myöntää oikeus omaan kannanottoon.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamulehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.