3929/SL/08

Langettava

Lehti käytti toimituksellisilla palstoilla vaatemalliston pr-kuvia kertomatta siitä lukijoilleen. Samoihin aikoihin kaikki kuvat julkaistiin myös koteihin jaetussa mainoslehtisessä. Menettely oli omiaan hämärtämään ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston rajaa.

Kantelu 21.5.2008

Kantelun mukaan Iltalehdessä ja saman päivän postissa tulleessa Tokmannin mainosläpyskässä on käytetty täysin samoja valokuvia. Iltalehden julkaisema Janina F:n vaatteita kuvaava tuote-esittely on kuitenkin olevinaan toimituksellinen juttu – ainakaan sitä ei ole merkitty ilmoitusaineistoksi. Juttu on omiaan johtamaan harhaan lukijaa sekä hämärtämän toimituksellisen aineiston ja mainoksen välistä eroa.

Iltalehden vastaus 30.5.2008

Päätoimittaja Kari Kivelän mukaan Iltalehden jutussa kerrotaan malli Janina Fryn (ent. Frostell) nimeä kantavasta vaatemallistosta. Iltalehden jutussa lehden muotitoimittaja arvioi uuden malliston vaatteita. Arvion perusteena on käytetty malliston pr-kuvia. Jutussa käydään perusteellisesti ja perustellusti läpi kuluttajaa palvellen sekä malliston vahvuuksia että heikkouksia vakiintuneiden journalististen periaatteiden mukaisesti.

Päätoimittaja kiistää Iltalehden rikkoneen hyvää journalistista tapaa julkaistessaan muotitoimittajansa arvion kyseisestä vaatemallistosta.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 19).

Iltalehti on julkaissut muotijutussaan seitsemän valokuvaa Janina F -kesämallistosta. Täsmälleen samat valokuvat löytyvät Tokmanni -konsernin mainoslehtisestä. Iltalehden mainitsema kuvalähde on Studio Blick/Janne Mikkilä. Tekstien kirjoittajiksi Iltalehti mainitsee oman toimittajansa ja stailaajansa.

Tiedonvälityksen luotettavuudelle on tärkeää, että lukija pystyy erottamaan toimituksellisen aineiston maksetuista ilmoituksista. Alan yhteisesti hyväksytyissä pelisäännöissä sanotaan, että raja on pidettävä selvänä. Lausumassaan (3484/L/05) Julkisen sanan neuvosto korostaa periaatetta, jonka mukaan rajan on myös näytettävä ulospäin selkeältä. Neuvosto toteaa, että julkisuuden henkilön vaatemallistolla on uutisarvoa, ja muotisivun teksteissä oli myös kriittisiä arvioita vaatteista. Iltalehti kuitenkin käytti toimituksellisilla palstoilla vaatemalliston pr-kuvia kertomatta siitä lukijoilleen. Samoihin aikoihin kaikki kuvat julkaistiin myös koteihin jaetussa mainoslehtisessä. Menettely on omiaan hämärtämään ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston rajaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.