3918/SL/08

Vapauttava

Lehti julkaisi kuusivuotiaasta onnettomuudessa kuolleesta uhrista vanhempien suostumuksella kuvan. Lopullinen julkaisupäätös tehdään toimituksessa, eikä vastuuta siitä voi siirtää ulkopuolelle. Tässä tapauksessa neuvosto totesi, että toimitus oli ennen julkaisupäätöstä harkinnut asiaa.

Kantelu 22.4.2008

Kantelu koskee Iltalehden mainosta, joka on näkyvillä missä ikinä kyseistä lehteä myydään. Se on lehden näkyvin ja myyvin osa, jossa esitetään tärkeimmät otsikot. Mainoksessa esiteltiin Malagan bussiturmassa kuolleen Katja-nimisen lapsen menehtymistä. Itse kuvassa lukee: ”Viimeiset hetket yhdessä”, ”Hengitä rauhassa, ei mitään hätää” ja ”En pysty”. Sanat eivät kantelun mukaan riitä kuvaamaan kuinka vastenmieliseltä tuntui lukea teksti. Kantelija ei kaipaa muuta kuin huomautuksen Iltalehden päätoimittajalle, että tällä kertaa hyvän journalismin harjoittaminen unohtui ”rahan pyöriessä silmissä”.

Kantelija kirjoittaa lehden mainoksesta, mutta kantelussa olevien viittausten perusteella kantelu kohdistuu Iltalehden etuvisuun.

Iltalehden vastaus 30.5.2008

Päätoimittaja Kari Kivelän vastaus kokonaisuudessaan:
Kantelijan mukaan Iltalehden 22.4.2008 ilmestyneen numeron otsikkojuliste, ammattikielellä lööppi, olisi rikkonut hyvää journalistista tapaa. Kantelija kirjoittaa erheellisesti lehden mainoksesta, mutta Iltalehti olettaa kirjoittajan tarkoittavan lehden otsikkojulistetta.

Kantelija ei yksilöi tarkemmin, mikä otsikkojulisteessa rikkoo hänen käsityksensä mukaan hyvää journalistista tapaa. Otsikkojulisteen lauseet vastaavat jutun sisältöä. Juttu perustuu Malagan bussiturmassa menehtyneen tytön serkun kertomukseen. Haastattelulla ja jutun julkaisulla on ollut myös menehtyneen tytön vanhempien suostumus.

Omaisten tapa käsitellä läheisten menettämisen aiheuttamia tuntoja on hyvin henkilökohtainen asia. On henkilöitä, jotka katsovat, että asian ja taustojen julkituominen tiedotusvälineiden kautta on hyväksi. On myös tärkeää, että onnettomuusuutisoinnin yhteydessä välitetään silminnäkijöiden ja menetyksen kohdanneiden omaisten tuntoja edellyttäen, että he ovat itse tietoisesti halunneet niistä kertoa. Usein nämä kertomukset auttavat tiedotusvälineiden yleisöä hahmottamaan ja ajattelemaan tapahtunut laaja-alaisemmin. Iltalehden uutisointi käynnisti sen lukijoiden keskuudessa vilkkaan keskustelun turvavöiden käytöstä linja-autoissa. Keskustelu tuskin olisi ollut niin vilkasta, ellei Iltalehden uutisointi olisi tapahtuman huolellisen raportoinnin lisäksi välittänyt inhimillisiä tuntoja.

Edellä todettujen seikkojen valossa Iltalehti katsoo, ettei se ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15). Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta (JO28).

Iltalehti julkaisi Malagan bussionnettomuudessa kuolleen kuusivuotiaan lapsen serkun haastattelun kolme päivää onnettomuuden jälkeen. Kantelussa mainitut otsikot ovat lehden etusivulla: ”Viimeiset hetket yhdessä”, ”Hengitä rauhassa, ei mitään hätää” ja ”En pysty”.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että lehden otsikot vastaavat sisäsivuilla julkaistua juttua. Muilta osin kantelu kohdistuu uutisointiin yleisellä tasolla. Lapsen menetys lienee henkilökohtaisista tragedioista suurin. Julkisen sanan neuvosto korostaa toimituksen vastuuta yksityisyyden suojan ydinalueisiin kuuluvista asioista kerrottaessa – olipa siitä sovittu tai ei. Lopullinen julkaisupäätös tehdään toimituksessa, eikä vastuuta siitä voi siirtää ulkopuolelle. Tässä tapauksessa kyse on jo edellispäivänä julkaistun lapsen kuoleman seurannasta, johon lehdellä on vanhempien suostumus.
Neuvoston käsityksen mukaan toimitus on ennen julkaisupäätöstä harkinnut asiaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.