3917/SL/08

Vapauttava

Lehti julkaisi kuusivuotiaasta onnettomuudessa kuolleesta uhrista vanhempien suostumuksella kuvan. Lopullinen julkaisupäätös tehdään toimituksessa, eikä vastuuta siitä voi siirtää ulkopuolelle. Tässä tapauksessa neuvosto totesi, että toimitus oli ennen julkaisupäätöstä harkinnut asiaa.

Kantelu 21.4.2008

Kantelun mukaan tsunamin jälkeen sovittiin, että akuutin surun aikana perhettä ei hyväksikäytetä hyväksymällä helposti saatavia asioita lehteen näytille. Tässä tilanteessa kuusivuotiaan lapsen kuvan julkaisu tulee jatkossa henkisesti kalliiksi perheelle suurella todennäköisyydellä.

Iltalehden vastaus 30.5.2008

Päätoimittaja Kari Kivelän vastaus kokonaisuudessaan:
Malagassa 19.4.2008 tapahtunut bussiturma vaati yhdeksän kuolonuhria. Maanantaina 21.4.2008 ilmestyneessä numerossaan Iltalehti julkaisi yhden kuolonuhrin, kuusivuotiaan tytön nimen ja kuvan. Kantelijan mukaan Iltalehti olisi näin rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Iltalehti on julkaissut tytön nimen ja kuvan vanhempien suostumuksella. Iltalehti on varmistanut, että vanhempien päätös on tehty vakaan harkinnan jälkeen. Tytön isä antoi myös lyhyen haastattelun.

Omaisten tapa käsitellä läheisten menettämisen aiheuttamia tuntoja on hyvin henkilökohtainen asia. On henkilöitä, jotka katsovat, että asian ja taustojen julkituominen tiedotusvälineiden kautta on hyväksi. Tässä tapauksessa tytön isä on kiittänyt toimittajaa julkaistusta jutusta.

Edellä todettujen seikkojen valossa Iltalehti katsoo, ettei se ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate (JO 15). Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta (JO28).

Iltalehti julkaisi bussionnettomuudessa kuolleen lapsen kuvan ja hänen isänsä haastattelun kaksi päivää onnettomuuden jälkeen. Menettelyyn oli vanhempien lupa. Jutun lopussa kerrottiin, että ”Katja-tytön kuva on julkaistu vanhempien luvalla ja toivomuksesta”.

Lapsen menetys lienee henkilökohtaisista tragedioista suurin. Tällaisissa tilanteissa läheisten harkintakyky saattaa olla alentunut, eivätkä he aina ymmärrä mihin kaikkeen tulevat sitoutuneiksi. Julkisen sanan neuvosto korostaa toimituksen vastuuta yksityisyyden suojan ydinalueisiin kuuluvista asioista kerrottaessa – olipa siitä sovittu tai ei. Lopullinen julkaisupäätös tehdään toimituksessa, eikä vastuuta siitä voi siirtää ulkopuolelle. Tässä tapauksessa neuvosto toteaa, että toimitus on ennen julkaisupäätöstä harkinnut asiaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.