3914/SL/08

Vapauttava

Lehti julkaisi nimettömän tekstiviestin. Kantelija joutui nimettömän viestin takia kielteiseen julkisuuteen, minkä vuoksi hänen olisi pitänyt saada myös vastata siihen. Osapuolten kertomukset omasta kannanotosta ovat kuitenkin ristiriitaisia keskenään eikä neuvosto voi ottaa kantaa niihin. Poliittisena vallankäyttäjänä ja paikallisena mielipidevaikuttajana kantelijan on kuitenkin kestettävä monipuoliseen toimintaansa kohdistuva kärjekäskin kritiikki.

Kantelu 27.4.2008

Kantelijan mielestä lehti on julkaissut häntä henkilökohtaisesti loukkaavan viestin. Se oli nimetön, vaikka lehti on kertonut, että nimettömiä, toista henkilöä arvostelevia viestejä ei julkaista. Kantelija katsoo lehden poikenneen linjastaan. Samalla hänet on leimattu varkaaksi koko lehden ilmestymisalueella ja ympäri pääkaupunkia. Viesti on aiheuttanut kantelijalle tuskaa ja pahaa mieltä.

Kantelija on yrittänyt saada lehteä julkaisemaan oikaisun ja oman kannanoton, mutta niitä ei ole julkaistu.

Itä-Hämeen vastaukset 20.5. ja 2.6.2008

Päätoimittaja Jari Niemen mukaan Näin on -palstalla julkaistu tekstiviesti liittyy kantelijasta kolme päivää aiemmin julkaistuun juttuun ”Elämysbaarista kaiken kansan olohuone”. Hän johti aiemmin Hartolassa Päiväkeskuksen kirpputoria ja ilmeisesti siirsi sinne kertyneet tavarat Elämysbaariinsa. Tekstiviestissä esitetään kantelijalle vilpitön kysymys tavaroiden siirrosta. Ilman nimeä kysymystä ei olisi voitu kohdentaa. Lehti on noudattanut käytäntöä, jossa viestin kirjoittajan nimi vaaditaan lehteen, jos kritiikki on henkilökohtaista ja riittävän kovaa. Tässä tapauksessa näin ei ollut.

Kantelija pyysi asiassa oikaisua, mutta siihen ei katsottu olevan tarvetta. Omaa kannanottoa hän ei pyytänyt julkaistavaksi. Viesti ei loukkaa kantelijan kunniaa eikä leimaa häntä varkaaksi. Kantelija on erittäin aktiivinen mielipidekirjoittaja ja Hartolan kunnanvaltuuston jäsen.

Ratkaisu

Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO 24).

Itä-Hämeen tekstiviestipalstalla julkaistiin seuraava viesti: ”Leisti I-H 15.4.: Ihanko sait ilmaiseksi viedä Päiväkeskusyhdistyksen kirpparille lahjoitetut tavarat omalle kirpparillesi?” Kysymys viittaa lehdessä aiemmin julkaistuun juttuun, jossa kerrottiin kantelijan avanneen Hartolaan oman kirpputorin maaliskuussa ovensa sulkeneen tilalle. Viestissä ei ollut kysyjän nimeä.

Kantelijan toiminta joutuu nimettömän viestin takia kielteiseen julkisuuteen, minkä vuoksi hänen olisi pitänyt saada myös vastata siihen. Osapuolten kertomukset omasta kannanotosta ovat kuitenkin ristiriitaisia keskenään eikä neuvosto voi ottaa kantaa niihin. Poliittisena vallankäyttäjänä ja paikallisena mielipidevaikuttajana kantelijan on kuitenkin kestettävä monipuoliseen toimintaansa kohdistuva kärjekäskin kritiikki.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Itä-Häme ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.