3909/KL/08

Vapauttava

Lehti julkaisi tiedot kantelijan ehdollisesta vankeusrangaistuksesta ja sen vaikutuksista hänen työhönsä ja luottamusasemaansa. Lehti ei julkaissut tuomitun nimeä. Yksityiskohtaiset tunnistetiedot tuomitusta olivat perusteltuja, koska häneltä edellytettiin asemansa vuoksi erityistä nuhteettomuutta ja hänellä oli luottamustehtävä. Tiedot myös rajasivat epäilyjen ulkopuolelle muut työntekijät.

Kantelu 14.4.2008
Kantelun mukaan tapaus on hyvin epäselvä ja kiistanalainen, eikä kantelijalle annettu mahdollisuutta kertoa siitä omaa kantaansa. Lehden julkaisemista tiedoista kuka hyvänsä voi tunnistaa kantelijan. Hän pitääkin täysin kohtuuttomana elämäntyönsä pilaamista, perheen kunnian mustaamista ja lastensa mielenterveyden vaarantamista tuomion vähäisyyden, sen kiistanalaisuuden ja hovioikeuteen tehdyn valituksen perusteella.

Länsiväylän vastaus 28.4.2008
Päätoimittaja Antti-Pekka Pietilä vastaa, että uutisen kohteena ollut tapaus oli ollut jo kauan tiedossa seurakuntien viranhaltijoiden ja seurakuntalaisten keskuudessa. Asia kuohutti mieliä, koska syytettynä oli lapsityöhön osallistuva teologi. Myös seurakuntanuoret ja vanhemmat tiesivät siitä. Länsiväylä julkaisi uutisen, kun käräjäoikeus oli langettanut neljän kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä. Ennen uutista toimeksiantajat ja työnantajat olivat irtisanoneet kantelijan. Lisäksi häntä oli kielletty toimimasta muusikkona kirkon tilaisuuksissa. Häntä oli pyydetty myös eroamaan seurakunnan luottamustehtävästä.

Uutisessa ei kerrottu tuomitun nimeä. Hän on hyvin tunnettu seurakunnassa, seurakuntaneuvostossa ja paikkakunnalla, sillä hän järjestää lapsille tilaisuuksia, toimii pedagogina ja on esillä julkisissa tilaisuuksissa. Tämä alentaa hänen julkisuudensuojaansa. Lehdellä oli erityisen painavat syyt kertoa, että uhrina oli alaikäinen rippikoululapsi ja tuomittuna oli teologin koulutuksen saanut rippikouluohjaaja ja alaikäisten lasten kanssa jatkuvasti tekemisissä oleva henkilö.

Päätoimittajan mukaan kyseessä oli tyypillinen rikosuutinen, jossa asiat esitetään tuomioistuimen pöytäkirjojen ja tuomiolauselman kautta. Tuomitun näkökannat tulevat tätä kautta esille.

Ratkaisu
Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31).

Uutisissa kerrottiin rippikoululeirillä tapahtuneesta lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä ja sen vaikutuksista paikallisen seurakunnan toimintaan. Leirillä töissä ollut kantelija sai neljän kuukauden ehdollisen vankeustuomion. Hän työskenteli muutenkin nuorten ja lasten parissa. Hänellä oli myös seurakunnallinen luottamustehtävä.

Kantelija työskenteli lasten parissa, jolloin häneen kohdistui erityistä luottamusta. Seurakunnallisena päättäjänä hänellä on myös yhteiskunnallista valtaa ja vastuu valitsijoilleen. Tämän vuoksi lasten vanhemmilla ja seurakuntalaisilla on oikeus tietää oikeuden tuomiosta ja siihen johtaneista tapahtumista, vaikka kyseinen tuomio muutoin ei oikeuttaisi lehteä kertomaan näin tarkkoja tunnistetietoja tuomitusta. Tunnistetietojen julkaiseminen myös rajasi epäilyjen ulkopuolelle muut työntekijät.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsiväylä ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.