3905/PL/08

Langettava

Lehti julkaisi erityisen arkaluonteisen rikoksen tuomioistuinkäsittelystä sellaisia tietoja, jotka vaaransivat rikoksen uhrin yksityiselämän suojan.

Kantelu 31.3.2008
Kantelun mukaan asianosaiset ja viranomaiset salasivat vuoden ajan uutisessa mainitun rikoksen myös sukulaisilta ja tuttavilta. Tällä haluttiin suojella uhrina ollutta alaikäistä, hyvin nuorta lasta. Uutisessa mainittujen, itse rikokseen kuulumattomien yksityiskohtien vuoksi on mahdollista, että uhrin ja perheiden henkilöllisyys paljastuu.

Koillis-Lapin vastaus 14.4.2008
Päätoimittaja Anita Seppänen vastaa, että asiaa käsiteltiin käräjäoikeuden avoimessa istunnossa, ja syytetyn nimi ja asia olivat oikeuden julkisella ilmoitustaululla ennen istuntopäivää. Kukaan ei pyytänyt oikeudelta salaista käsittelyä uhrin suojelemiseksi. Uutisen tiedot ovat peräisin käräjäoikeudesta.

Toimitus harkitsi asiaa päätoimittajan mukaan tarkkaan sen arkaluonteisuuden vuoksi. Uutisen perusteella henkilöiden tunnistaminen ei ole mahdollista. Sivullisten on vaikea hahmottaa sen enempää uhrin kuin tuomitunkaan henkilöllisyyttä.

Ratkaisu
Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita. (JO 30). Tietoja rikoksentekijästä, syytetystä tai epäillystä ei yleensä pidä julkaista, jos ne paljastavat erityisen arkaluonteisen rikoksen uhrin (JO 33). Arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyys on suojattava, ellei sillä ole poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä (JO 34).

Koillis-Lappi kertoi käräjäuutisessaan muun muassa hyväksikäytetyn uhrin iän ja sukupuolen sekä tietoja uhrin ja tuomitun perhesuhteista ja asumisoloista.

Tiedotusvälineiden tehtävä on kertoa myös rikoksista ja niistä langetettavista tuomioista. Kun rikoksen uhrina on lapsi, toimituksen erityinen velvollisuus on huolehtia siitä, että uhrin yksityiselämä suoja ei vaarannu. Istutaanpa oikeutta avoimesti tai salaisesti, niin tiedotusväline kantaa aina vastuun julkaisemistaan tiedoista. Julkisen sanan neuvoston mielestä lehti on käräjäuutisessaan julkaissut sellaisia tietoja, jotka voivat paljastaa erityisen arkaluonteisen rikoksen uhrina olleen lapsen henkilöllisyyden.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Koillis-Lappi on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.