3904/YLE/08

Vapauttava

Ohjelmassa haastateltiin virkamiestä, joka kritisoi eläinkuljetuksia ja työnantajansa toimia. Kantelijan puolison nimi esiteltiin muiden joukossa julkisessa asiakirjassa, joka oli lähetetty viranomaiselle. Kritiikin kärki ei kohdistunut allekirjoittajiin. He eivät olleet yhteydessä Yleisradioon.

Kantelu 2.4.2008

Kantelijan mielestä A-Studion insertissä näytetty kirje on yksityisluontoinen asiakirja. Kirjeessä vaaditaan Eviran tarkastuseläinlääkärin siirtämistä muihin tehtäviin, ja sen ovat allekirjoittaneet kalkkunateurastamon, kahden kuljetusliikkeen ja kahden etujärjestön edustajat, joista yksi on kantelijan puoliso. Ohjelmassa näytetään allekirjoittajien nimiä, vaikka kantelijan mukaan heidän pitäisi tavallisina kansalaisina nauttia erityistä suojaa julkisuutta vastaan.

A-studiossa haastateltu tarkastuseläinlääkäri saa kantelijan mielestä esittää yksipuolisia syytöksiä ja halventaa allekirjoittajien ihmisarvoa. Kantelija kokee, että allekirjoittajat on leimattu epärehellisiksi ja tyhmiksi. Heidät on asetettu erittäin kielteiseen julkisuuteen ilman mahdollisuutta tulla kuulluksi ohjelmassa. Allekirjoittajat ovat kantelijan mukaan saaneet ohjelman jälkeen herjaavia ja uhkaavia sähköposteja.

A-Studion vastaus 6.5.2008

Osaamiskeskuspäällikkö Jyrki Richt kirjoittaa, että A-studio jatkaa A-zoom-reportaasissa elokuussa käsiteltyä aihetta tuotantoeläinten olosuhteista. A-Studio pyrkii selvittämään, miten Evira on puuttunut eläinsuojelurikkomuksiin ja miten se on kohdellut omaa tarkastuseläinlääkäriään, joka arvosteli kalkkunoiden kuljetusolosuhteita. Richtin mukaan Eviraa on painostettu siirtämään tarkastuseläinlääkäri toisiin tehtäviin. Painostusvälineenä on käytetty ohjelmassa esiteltävää kirjelmää.

Richt toteaa, että kirjelmän lähettäjät ovat merkinneet allekirjoitustensa yhteyteen taustayhteisönsä nimen ja oman asemansa siinä. Näin kirje on valtion viranomaisen ja yritysten välistä kirjeenvaihtoa, joka ei kuulu kirjesalaisuuden piiriin.

Tarkastuseläinlääkäri kertoo ohjelmassa omista raskaista kokemuksistaan ja käyttää vahvoja ilmaisuja. Richtin mukaan näkökulma on yksittäisen virkamiehen asema suhteessa työnantajaansa, kun virkamies nostaa esiin havaitsemiaan epäkohtia.

Kalkkunateurastamolle tarjottiin mahdollisuutta kommentoida tarkastuseläinlääkärin asemaa jo A-zoom-ohjelman yhteydessä. Silloin yhtiön toimitusjohtaja kieltäytyi keskustelusta. A-studion lähetyksen jälkeen kukaan Eviralle toimitetun kirjeen allekirjoittajista ei ole vaatinut oikaisua tai vastinetta.

Ratkaisu

Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa ( JO 30).

A-studion lähetyksessä käsitellään Eviran toimia sen saatua omalta tarkastuseläinlääkäriltään kriittisiä raportteja yhden kalkkunateurastamon toiminnasta. Teurastamon ja sinne kuljetuksia hoitavien yhtiöiden sekä siipikarja-alan etujärjestöjen edustajat ovat moittineet Eviralle kirjeitse tarkastuseläinlääkärin tapaa hoitaa työnsä. Tarkastuseläinlääkäri uskoo kirjeen olleen syy hänen siirtämiselleen pois kalkkunakasvattamon valvontatehtävistä. Hän arvioi kirjeen väitteitä kriittisesti.

Kirje on osoitettu valtion viranomaiselle. Se ei ole yksityistä kirjeenvaihtoa vaan virallinen dokumentti, joka toimituksella on oikeus esittää ja arvioida. Ohjelman todistusvoiman kannalta on merkittävää, että allekirjoittajina on eläinlääkärin arvostelun kohteeksi joutuneita tahoja.

A-studio jatkaa A-zoom-reportaasin elokuussa esiin nostamaa teemaa tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja arvioi viranomaisen toiminnan luotettavuutta yhteiskunnallisesti merkittävässä asiassa. Julkisen sanan neuvoston mielestä on ansiokasta, että katsojille tarjotaan samalla ohjelmapaikalla mahdollisuus seurata, miten viranomainen on puuttunut aikaisemmin esitettyihin epäkohtiin.

A-studion kritiikin kärki suuntautuu Eviraan, ei Eviralle osoitetun kirjeen allekirjoittajiin. Kantelija ei osoita ohjelmassa olleen virheitä eikä hän ole esittänyt A-studiolle vastinevaatimusta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.