3895A/SL/08

Vapauttava

Lehti julkaisi mm. törkeästä raiskauksesta ehdottomaan vankeuteen tuomitun nimen. Vapauttava.

Kantelu 25.3.2008
Kantelija ei ymmärrä, että lehti on julkaissut asiassa, jonka käsittely on vielä kesken ja salainen, toisen osapuolen nimen. Kantelija on huolissaan tuomitun nuoremmasta veljestä, jonka nimen julkituonti on leimannut. Kantelija korostaa, että nimillä uutisointi välikäräjissä on aivan liian hävytöntä.

Ilkan vastaus 2.4.2008
Päätoimittaja Matti Kalliokoski vastaa, että uutisessa on noudatettu lehden linjaa nimien julkaisemisessa rikosuutisissa. Kun tuomio on vähintään kaksi vuotta vankeutta, nimi julkaistaan, ellei ole perusteita poiketa suuntaan tai toiseen. Seksuaalirikosuutisissa julkistamiskynnyksen korottamisen perusteita voisivat olla esimerkiksi tekijöiden alaikäisyys tai rikoksen uhrin suojelu. Tässä tapauksessa kumpaakaan perustetta ei ollut tarvetta soveltaa.

Oikeusaste ei päätoimittajan mukaan vaikuta. Käräjäoikeudessa tuomiot jäivät alla kahden vuoden, ja tällöin nimiä ei julkaistu. Hovioikeuden päätöksessä nimien julkaisukynnys ylittyi.

Ratkaisu
Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31)

Ilkka teki uutisen hovioikeuden tuomiosta, jossa oikeus määräsi kahden vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Uutisessa mainittiin tuomitun nimi. Käräjäoikeudesta poiketen hovioikeus totesi teot törkeiksi, koska tekijöitä oli useampia ja tekotapa oli nöyryyttävä. Tuomittu oli syyllistynyt aiemmin toisen alaikäisen tytön raiskaukseen.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että nimen julkistamisesta ei voida päättää kaavamaisesti rangaistuksen ankaruuden perusteella, vaan toimituksen velvollisuus on harkita nimen julkaisemista jokaisessa yksittäistapauksessa. Vastakkain on asetettava se vahinko, jonka nimen julkaiseminen nimetylle, hänen perheelleen ja lähiympäristölleen tuottaa, ja se yleinen merkitys, joka nimen julkistamisesta on. Tässä tapauksessa teon törkeys ja suhteellisen pitkä ehdoton vankeusrangaistus puoltavat nimen julkaisua, eikä sitä voi pitää kohtuuttomana.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilkka ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.