3891/SL/08

Vapauttava

Lehti kertoi ylikomisarioon kohdistuvasta poliisitutkinnasta, joka sivusi taiteilijaa. Hänen nimensä ja kuvansa saattoi julkaista uutisen yhteydessä. Lehti korjasi otsikossa olleen virheen.

Kantelu 12.3.2008
Kantelun mukaan poliisitutkinnasta kertovien juttujen yhteydessä julkaistujen taiteilijan kuvan ja nimen käyttöön ei ollut lupaa, eikä taiteilijalta kysytty kommenttia. Artikkeleissa vihjataan loukkaavasti ja perättömästi taiteilijan läheisiin suhteisiin ylikomisarioon. Jutuista saa kuvan, jonka mukaan taiteilija olisi tehnyt rikoksen, joka olisi jäänyt tutkimatta.

Kantelijan mukaan jutuissa väitetään virheellisesti, että vuokrasopimus olisi tarkoitus purkaa sopimusrikkomuksen vuoksi, vaikka kyseessä on normaali irtisanominen. Kantelija on pyytänyt virheen korjaamista, mutta lehti ei ole sitä hänen mukaansa tehnyt.

Helsingin Sanomien vastaus 30.4.2008
Päätoimittaja Janne Virkkunen vastaa, että ylikomisarion virkavirhe-epäilyjen tutkinnassa on ollut kyse nimenomaan hänen toiminnastaan taiteilijasta tehtyjen tutkimuspyyntöjen suhteen. Taiteilija liittyi uutisten aiheeseen oleellisella tavalla, ja hänen nimensä ja kuvansa käytölle oli perusteet. Uutisissa ei ollut taiteilijan yksityiselämään kuuluvia tietoja. Kyseinen taiteilija on selvästi julkisuuden henkilö, jonka yksityisyyden suoja on ratkaisevasti alhaisempi kuin ns. yksityisellä ihmisellä. Kirjoituksissa ei ole vihjauksia, ja ne perustuvat viranomaislähteisiin.

Vuokrasuhdetta käsittelevät jutut eivät päätoimittajan mukaan sisällä virheellisiä tietoja. Otsikon epätäsmällisyys vuokrasuhteen purkamisesta korjattiin sen toteamisen jälkeen eli kun kantelija sitä pyysi. Uutistekstissä puhutaan irtisanomisesta. Kantelija tai tekstissä mainittu taiteilija eivät ole korjauspyynnön lisäksi olleet lehteen yhteydessä.

Ratkaisu
Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27).

Helsingin Sanomien uutisissa kerrottiin ylikomisarioon kohdistuvasta poliisitutkinnasta. Se perustui epäilyyn, jonka mukaan tämä olisi pimittänyt taiteilijasta tehtyjä rikosilmoituksia. Juttujen yhteydessä julkaistiin taiteilijan nimi ja kuva. Taiteilijan ja kaupungin vuokrasuhteesta kertoneissa jutuissa oli yhdessä otsikossa virhe, jonka lehti pyydettäessä korjasi.

Julkisen sanan neuvoston mielestä Helsingin Sanomien ei tarvinnut kysyä taiteilijan kommenttia, koska tämä ei joudu uutisissa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Nimen ja arkistokuvan käyttö julkisuuden henkilöstä ei vaadi luvan kysymistä, koska tämä liittyy olennaisesti uutisen aiheeseen. Vuokrasuhteesta kertoneen uutisen otsikkovirheen lehti pyydettäessä korjasi. Samalla tavalla kantelija ja taiteilija olisivat voineet pyrkiä korjaamaan mahdolliset väärät mielikuvat.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.