3882/SL/08

Vapauttava

Lehden käräjäuutisessa kerrottiin entisen poliitikon vaalirahoituskuvioista.

Kantelu 26.2.2008

Kantelija mukaan hän oli Oulun valtuuston puheenjohtaja 1993–1996 ja varapuheenjohtaja 1997–2000. Poliittisen toiminnan hän jätti vuonna 2000. Hän katsoo, että teksti ja kuva loukkaavat sekä hänen omaa että perheenjäsentensä yksityisyyden suojaa. Esiintymisellä syyttäjän todistajana ei ole enää poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksittäisen perheen sisäisesti sopima rahojen käyttö tiettynä päivänä ei voi kuulua julkisen sanan piiriin.

Kalevan vastaus 7.4.2008

Päätoimittaja Risto Uimonen vastaa, että uutisessa kerrottiin muun muassa kantelijan Riihi-säätiöltä saamista apurahoista ja hänen esiintymisestään syyttäjän määräämänä todistajana oikeudenkäynnissä säätiön johtoa vastaan. Tiedot julkaistiin osana tavanomaista oikeudenkäyntiselostusta. Erääseen kaikkien aikojen laajimmista oikeudenkäynneistä Oulussa on kytketty lukuisia tunnettuja henkilöitä. Kyse on yleishyödyllisenä yhteisönä asuntorakentamista rahoittaneen säätiön toiminnassa ilmenneistä epäselvyyksistä.

Perustelu, että oikeudenkäyntiselostuksissa ei voisi mainita asianomaisten nimiä sen jälkeen, kun he ovat luopuneet julkisista tehtävistään, on päätoimittajan mielestä kestämätön. Oikeudenkäynnit ovat Suomessa julkisia tilaisuuksia. Asioita tai henkilöitä ei voi rajata oikeudenkäyntiselostuksen ulkopuolelle sillä perusteella, mikä henkilön asema on oikeudenkäyntihetkellä. Oikeudenkäynti koskee säätiön toimintaa vuosina 1994–2001. Kantelija oli Oulun valtuuston varapuheenjohtaja 1999, jolloin hän kääntyi säätiön johdon puoleen ja neuvotteli säätiön tuesta vaalikampanjalleen.

Ratkaisu

Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta (JO 29). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Kalevan uutisessa kerrotaan kantelijan todistajanlausunnosta julkisessa oikeudenkäynnissä. Tapahtumat liittyvät vuoteen 2000, jolloin hän oli Oulun kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja. Jutun mukaan vuonna 1999 hän pyysi oikeudessa syytettynä olevalta säätiön puheenjohtajalta vaalirahoitusta ja sai rahat lapsilleen annettuina stipendeinä omalle tililleen. Kantelussa tätä ei kiistetä.

Joukkotiedotuksen keskeisiä tehtäviä ovat totuudenmukaisen ja merkityksellisen tiedon välittäminen, keskustelun ja mielipiteen vaihdon edistäminen sekä yhteiskunnallisen vallankäytön valvominen. Kantelija oli 1999 valtuuston varapuheenjohtajana merkittävä kunnallinen vallankäyttäjä. Hänen vaalirahoituksellaan on yleistä yhteiskunnallista merkitystä varsinkin silloin, kun käräjäoikeus käsittelee rahoittajan toimien lainmukaisuutta. Arkistokuvan käyttöön ei liity seikkoja, jotka loukkaisivat yksityisyyden suojaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kaleva ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.