3864/SL/08

Vapauttava

Yleisönosastonkirjoituksessa käsiteltiin arkoja, kansanryhmiin liittyviä historiallisia kysymyksiä. Vapauttava.

Kantelu 31.1.2008
Kantelun mukaan Koillis-Hämeen julkaisemassa mielipidekirjoituksessa esitetään syy, miksi natsit vihasivat juutalaisia. Tällä perusteella kirjoittaja tekee ns. juutalaisvihan oikeutetuksi silloin, nyt ja jatkossa. Kantelija kysyy, onko hyvää journalistista tapaa rikottu.

Koillis-Hämeen vastaus 19.2.2008
Päätoimittaja Pekka Hyytinen vastaa, että kirjoitus käsitteli mahdollisia syitä, jotka johtivat juutalaisten vainoon ennen toista maailmansotaa ja sen aikana. Pääosa kirjoituksesta puntaroi historiallisia tapahtumia paljon ennen toista maailmansotaa. Kirjoittaja ei hae oikeutusta menneille julmuuksille. Tämän vuoksi kirjoitus ei riko hyvää journalistista tapaa.

Päätoimittajan mielestä on alati syytä korostaa sananvapauden merkitystä – unohtamatta median vastuuta. On tärkeää, että historian kipeistä tapahtumista voidaan keskustella julkisessa sanassa.

Ratkaisu
Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Mielipidekirjoituksessa yritetään avata 1900-luvun maailmanpoliittiset liikkeet ja sodat sekä niiden syyt ja vaikutukset. Kirjoittaja arvelee, että ”juutalaisten tekemistä tempuista alkoi loputon viha Saksassa viritä, joka siten Aatun lietsomana saavutti natsien voimalla huippunsa”. Kirjoittaja arvelee, että juutalainen ”pankkiirisuku on ollut monessa sodassa tienaamassa, ja on edelleen”.

Julkisen sanan neuvosto korostaa mielipiteen vapautta yleisölle varatulla palstalla myös silloin, kun keskustellaan aroista historian kysymyksistä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Koillis-Häme ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.