3856/SL/08

Langettava

Uutisessa haastateltiin ilman vanhempien suostumusta ja tunnistettavasti kahta 13-vuotiasta alkoholin käytöstä. Langettava.

Kantelu 28.1.2008
Kantelun mukaan kuvat ovat tunnistettavia ja osasta nuoria käytettiin koko nimeä. Koska lasten tunnistaminen oli niin ilmiselvää, kantelija katsoo, että artikkeli oli moraaliton ja hyvän tavan vastainen. Se aiheutti lasten ja nuorten vanhemmille harmia ja pahaa mieltä. Asioiden tuominen tällä tavalla julki oli myös loukkaavaa, eikä nuorten julkinen esiintyminen tällaisessa yhteydessä ole heille tulevaisuudessa eduksi. Onko alaikäisten haastattelu ja kuvaaminen tämän tyyppisen artikkelin kyseessä ollessa lainmukaista ilman holhoojan lupaa, kantelija kysyy.

Etelä-Saimaan vastaus 19.2.2008
Päätoimittaja Pekka Lakka vastaa uutisen liittyneen kouluterveys 2007 -kyselyyn, jossa selvitettiin, mistä nuoret saavat alkoholia. Jutussa haastatellut viranomaiset tunnustivat ongelman: alkoholijuomien välittäminen alaikäisille on yleistä, ja niiden saaminen on helppoa. Lain mukaan alkoholijuomien välittäminen alaikäisille on rikos.

Nuorten näkökulma haluttiin mukaan haastattelemalla kaupungilla kohdattuja nuoria heitä itseään koskevasta asiasta. Päätoimittajan mukaan jutun kannalta oli olennaista, että he saivat kertoa vapaasti, miten he alkoholia hankkivat. Vanhempien läsnäolo olisi muuttanut jutun sisältöä: olisivatko nuoret puhuneet rehellisesti? Laki ja journalistin ohjeen eivät edellytä vanhempien luvan kysymistä tällaisten haastattelujen antamiselle.

Toimittaja ja kuvaaja tekivät nuorille hyvin selväksi, että heitä haastatellaan lehtijuttua varten ja että heidän kommenttinsa julkaistaan Etelä-Saimaassa. Journalistin ohjeiden mukaan on noudatettava erityistä varovaisuutta, kun käsitellään alaikäisiin liittyviä asioita. Nuoret saivat itse vaikuttaa siihen, mitä nimeä heistä jutussa käytettiin. Toimitus punnitsi tarkasti, esiintyvätkö nuoret jutussa omilla nimillään ja ovatko he tunnistettavissa. Arvioimme, että nämä nuoret pystyvät vastaamaan puheistaan.

On tärkeää, että julkisuudessa keskustellaan nuorten alkoholin käytöstä. On hyvä, että keskustelua käydään asioiden ja ihmisten oikeilla nimillä. Jos haastateltujen nuorten nimet olisi vaihdettu, jutun vaikuttavuus olisi heikentynyt. Oikeita ja todellisia keskustelijoita nuorten juomisesta ovat nuoret itse.

Ratkaisu
Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30).

Jutussa kerrotaan alaikäisten alkoholin ostosta ja käytöstä. Tekstissä ja kuvassa on kaksi 13-vuotiasta poikaa omilla nimillään ja tunnistettavilla kasvoillaan. Pojista toinen kertoo, että hänen luokseen voi viedä kavereita juomaan. Molemmat kertovat, että ensimmäisen kerran he maistoivat alkoholia kotona, kun isä antoi saunakaljan.

Alaikäisten alkoholin käyttö on yhteiskunnallinen epäkohta, josta on voitava kirjoittaa ja keskustella tiedotusvälineissä. Myös nuorten ja lasten omat puheenvuorot ovat tarpeen. Julkisen sanan neuvosto kuitenkin korostaa, että haastateltaessa lapsia arkaluonteisista aiheista ei saa unohtaa lähdekritiikkiä ja koko perheen yksityiselämän suojaa.

Julkaisemalla tunnistettavien lasten haastattelut ilman vanhempien suostumusta lehti on neuvoston mielestä rikkonut perheiden yksityiselämän suojaa ja laiminlyönyt riittävän lähdekritiikin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Saimaa on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.