3848/KL/08

Vapauttava

Kantelijan mukaan rattijuopumuksesta epäillyn tunnistaa lehden julkaisemasta uutisesta. Yksittäinen henkilö ei ole jutun perusteella tunnistettavissa. Kantelija on pyytänyt toimitusta julkaisemaan uuden jutun, joka hälventäisi väärään ihmiseen kohdistuneet epäilyt. Pyyntö oli kuitenkin täsmentämätön, eikä toimituksella ole ollut aihetta reagoida siihen.

Kantelu 17.1.2008

Kantelijan mukaan lehti on menetellyt virheellisesti julkaistessaan tien nimen, jonka varrella poliisi puhallutti auraajan. Näin rattijuopumusepäily kohdistuu myös auraajan naapuriin. Kantelija toivoo, että lehti käyttäisi tien nimen asemesta kylän nimeä.

Koti-Kajaanin vastaus 30.1.2008

Päätoimittaja Simo Hyttinen kirjoittaa, että kantelija on ollut häneen yhteydessä, mutta ei ole ilmoittanut nimeään eikä asiayhteyttään kantelun kohteena olevaan uutiseen. Kantelija ei ole myöskään pyytänyt uutisen korjaamista.

Hyttisen mielestä henkilö ei ole tunnistettavissa uutisen tietojen perusteella. Hänen mukaansa yksityisyyden suojaa pohdittaessa on myös muistettava, että auraajalle on uskottu yleisessä käytössä olevan tien hoitaminen eli viranomaistehtävää muistuttava työ.

Ratkaisu

Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita (JO 30). Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun on kyse vasta rikosepäilystä tai syytteestä (JO 32).

Koti-Kajaanin uutisen mukaan poliisi puhallutti auraustraktoria ajaneen miehen ja epäilee tätä rattijuopumuksesta. Tapahtumapaikaksi on yksilöity kunta ja tien nimi. Kun uutisessa ei kerrota, asuuko auraaja tällä yleisessä käytössä olevalla tiellä eikä hänestä kerrota muita tietoja, yksittäinen henkilö ei ole jutun perusteella tunnistettavissa.

Kantelija on pyytänyt toimitusta julkaisemaan uuden jutun, joka hälventäisi väärään ihmiseen kohdistuneet epäilyt. Pyyntö oli kuitenkin täsmentämätön, eikä toimituksella ole ollut aihetta reagoida siihen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Koti-Kajaani ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.