3836A+B/SL/07

Vapauttava

Kirjoittaja arvostelee sukupuolista vähemmistöä. Lehti on julkaissut myös kirjoittajan näkemyksiä arvostelleita mielipiteitä. Vapauttava.

Kantelut 23.12.2007 ja 2.1.2008

Ensimmäisen kantelun mukaan kirjoitus lietsoo vihaa seksuaalivähemmistöä vastaan . Pääkirjoitussivulla julkaistuna se edustaa kantelijan mielestä lehden kantaa. Toisessa kantelussa kirjoituksen tulkitaan loukanneen seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa ja levittävän ennakkoluuloja.

Kalevan vastaus 12.2.2008

Päätoimittaja Risto Uimonen toteaa, että kirjoituksen julkaisemisessa on kyse sananvapauden käytöstä yhteiskunnallisesti tärkeässä mutta kiistanalaisessa asiassa. Kirjoitus edustaa vanhoillislestadiolaista näkemystä, jolla on paljon kannatusta Kalevan levikkialueella. Yksittäisten kirjoittajien omalla nimellä julkaistavat tekstit edustavat vain heidän mielipiteitään, eivät Kalevan kantaa. Julkaisuperusteena käytetään asiallisuutta, kiihkottomuutta ja kantojen perustelemista.

Uimonen huomauttaa, että Kaleva on antanut palstatilaa myös kirjoitusta arvosteleville mielipiteille. Hänen mukaansa mielipide-eroissa on pohjimmiltaan kysymys Raamatun tulkinnasta, johon Journalistin ohjeet eivät anna eväitä.

Ratkaisu

Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. (JO 26).

Kalevan Alakerta-palstalla kirkon työntekijä kertoo näkemyksiään homoseksuaalisuudesta ja parisuhdelain tulkinnasta.

Kirjoittaja edustaa vanhoillislestadiolaista suuntausta, joka suhtautuu kielteisesti seksuaaliseen vähemmistöön. Hän on esittänyt yhden yksittäisen mielipiteen, eikä Kaleva ole antanut hänen näkemyksilleen säännöllistä palstatilaa. Näin kirjoitus ei edusta Kalevan kantaa. Tiedotusvälineellä on kuitenkin vastuu kaikesta julkaisemastaan materiaalista. Sananvapautta tulee käyttää vastuullisesti, eikä erilaisten ideologioiden esittely voi olla itseisarvo, jos samalla rikotaan hyvää journalistista tapaa.

Kirjoitus on osa kirkon sisäistä keskustelua, jolla on myös yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Kirjoittaja toteaa itsekin, että kirkon piirissä tarkastellaan seksuaalisiin vähemmistöihin liittyviä kysymyksiä erilaisilla tavoilla ja vastoin hänen henkilökohtaista vakaumustaan. Kaleva on tarjonnut palstatilaa myös kirjoittajaa arvosteleville näkemyksille.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kaleva ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.