3835/SL/07

Vapauttava

Lehti mainitsi tietoja lainatessaan vain toisen lehden nimen. Tämä täyttää Journalistin ohjeiden minimivaatimuksen. Neuvoston mielestä olisi ollut suotavaa mainita myös tutkijan nimi. Vapauttava.

Kantelu 27.12.2007

Kantelija kirjoittaa, että Helsingin Sanomat on lainannut hänen Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä ilmestynyttä artikkeliaan ilman mainintaa artikkelin kirjoittajasta. Kantelijan mukaan Helsingin Sanomat referoi kantelijan tutkimusta useaan otteeseen. Tietojen tuottaja ei ole Yhteiskuntapolitiikka vaan kantelija, joka kertoo vastaavansa yksin artikkelinsa sisällöstä.

Helsingin Sanomien vastaus 12.2.2008

Vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen toteaa, että jutun julkaisemisen yhtenä pontimena oli Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistu artikkeli. Hänen mukaansa lehtitekstiltä odotetaan tyylillistä yhdenmukaisuutta, eivätkä täsmälliset lähdeviittaukset olisi sopineet minä-kertojan kuljettamaan kirjoitukseen. Kun sanomalehtiteksti ei ole tieteellinen julkaisu, sen ei tarvitse viitata tekijään suoraan nimeltä.

Kantelijalla olisi Virkkusen mukaan ollut mahdollisuus tehdä oikaisupyyntö, mutta tämä mahdollisuus jätettiin käyttämättä.

Ratkaisu

Toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja (JO 7).

Helsingin Sanomien kirjoituksessa kerrotaan suurten ikäluokkien muuttoliikkeestä. Esimerkkeinä käytetään Ristijärven kuntaa ja Helsingissä sijaitsevaa hoivakotia.

Reportaasijutun asiatiedot ovat suurelta osaltaan peräisin kantelijan artikkelista, joka on julkaistu Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä. Artikkelissa käytettiin Ristijärven kuntaa esimerkkinä palveluiden tarjoamisesta suurelle ikäluokalle. Helsingin Sanomien toimittaja on niin ikään jalkautunut Ristijärvelle.

Helsingin Sanomien jutussa mainitaan useaan kertaan, että toimittaja on lukenut Yhteiskuntapolitiikka-lehteä. Näin Helsingin Sanomat on toiminut Journalistin ohjeiden mukaisesti ja maininnut lähteen käyttäessään toisen julkaisemia tietoja. Julkisen sanan neuvoston mielestä olisi kuitenkin ollut suotavaa, että Helsingin Sanomat olisi maininnut myös artikkelin kirjoittajan nimen. Tämä olisi ollut kohtuullista, kun käytetään toisen tekemää työtä.

Kantelija olisi voinut esittää tarkennuspyynnön Helsingin Sanomille. Hän ei kuitenkaan ole ollut yhteydessä toimitukseen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.