3834/SL/07

Vapauttava

Lehti julkaisi uutisen kilpailevan lehden päätoimittajasta ja epäili tämän toimineen omassa asiassaan. Vapauttava (pj).

Kantelu 19.12.2007

Kantelija kokee joutuneensa julkisuuteen vastoin tahtoaan. Hänen puolisonsa toimii Nya Ålandin kanssa kilpailevan lehden toimittajana ja on siinä roolissa joutunut jääviysepäilyjen kohteeksi. Kantelija kirjoittaa olevansa yksityishenkilö ja vaatimattomassa virassa. Silti hänen nimensä mainitaan puolison jääviysasioita käsittelevissä jutuissa, ja asiakirjakuvituksen yhteydessä Nya Åland on myös julkaissut hänen osoitteensa ja puhelinnumeronsa.

Nya Ålandin vastaus 6.2.2008

Päätoimittaja Nina Fellmanin mukaan kantelijan nimi on julkaistu, koska kilpailevan lehden päätoimittaja on ensin omassa lehdessään kertonut kantelijan ammatin ja työpaikan. Pienessä yhteisössä kaikki olisivat joka tapauksessa tienneet, kenestä on kysymys. Juttujen kärki ei myöskään ole kohdistunut kantelijan vaan tämän puolisoon.

Fellman kirjoittaa, ettei Nya Åland ottanut aihetta käsiteltäväkseen kantelijan persoonan takia vaan sen asiakirjan erikoislaadun vuoksi, jonka kantelijan puoliso toimitti maakuntahallintoon.

Ratkaisu

Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (27). Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityisyyden suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa (JO 30).

Nya Ålandin jutuissa arvioidaan kantelijan puolison toimintaa kilpailevan lehden pääkirjoitustoimittajana. Kirjoituksissa epäillään, että kantelijan puoliso on ollut toimittajana jäävi, sillä hän on moittinut kirjoituksissaan samaista virastoa, jossa kantelija on kokenut tulleensa työpaikkakiusatuksi. Yhden jutun kuvituksena on asiakirja, jonka on allekirjoittanut kantelijan puoliso ja jossa kannellaan kantelijan kokemasta kiusaamisesta.

Kantelijan ammatti ja työpaikka on alunperin julkaistu Nya Ålandin kanssa kilpailevan lehden mielipidepalstalla. Nya Åland on sen jälkeen jatkanut puolueettomaan tiedonvälitykseen liittyvän teeman käsittelyä. Kysymyksessä on Journalistin ohjeisiin sitoutuneen tiedotusvälineen työntekijän toiminta, jota on syytäkin tarkastella kriittisesti. Kun jääviysepäilyjen taustalla ovat nimenomaan kantelijan ja hänen puolisonsa sidonnaisuudet, aihetta ei olisi voinut käsitellä ilman mainintaa kantelijasta. Julkisen sanan neuvosto tulkitsee, että kantelijan puoliso on toimillaan saattanut kantelijan julkisuuteen.

Henkilöiden osoitetietojen julkaisemisessa on aina syytä käyttää harkintaa. Tässä tapauksessa kuvana julkaistu asiakirja on oleellinen osa tapauksen käsittelyä. Kun kantelijan osoite ja puhelinnumero ovat olleet saatavilla myös yleisistä lähteistä, toimitus ei ole ollut velvollinen peittämään näitä tietoja.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Nya Åland ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.