3826A/SL/07

Langettava

Lehden julkaisemassa jutussa yksi tuotemerkki saa poikkeuksellista huomiota. Se esitellään koko kauppanimellään usean kerran tekstissä ja lisäksi kuvatekstissä. Tuotteen edustaja esiintyy artikkelissa alan yleisenä asiantuntijana ja vertaa tuotettaan kilpailijoiden tuotteeseen. Myönteisesti viestivä otsikko täydentää mainosmaista vaikutelmaa. Lisäksi lukijat ohjataan hakemaan lisäopastusta vain kyseisen tuotteen valmistajan nettisivuilta. Juttu antaa yhdelle tuotemerkille suhteettoman paljon näkyvyyttä tavalla, joka kokonaisuutena on piilomainontaa.

Kantelu 4.12.2007

Kantelijan mukaan artikkeli on piilomainontaa, koska siinä keskitytään vain yhden valmistajan tuotteeseen ja tuotemerkki mainitaan useaan kertaan. Tuotteen jakelija esiintyy myös kuvassa.

Satakunnan Kansan vastaus 8.1.2008

Satakunnan Kansan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen kirjoittaa, että hyvään journalistiseen tapaan kuuluu kertoa kuluttaja-asioista yksityisten henkilöiden kokemusten kautta. Hyvään kuluttajajournalismiin puolestaan kuuluu oikeiden nimien, hintojen ja lisätiedon lähteen mainitseminen.

Kun jutun esimerkkiperhe on valinnut muista mainituista vaihtoehdoista poikkeavan murtosuojajärjestelmän, ratkaisu täyttää Jokisen mukaan uutisen kriteerit. Jutussa mainitaan yhteensä viisi palveluiden tuottajaa. Jokinen korostaa, että kirjoituksessa ei vertailtu tuotteiden ominaisuuksia eikä annettu ostosuosituksia.

Ratkaisu

Satakunnan Kansan jutussa esitellään yhden perheen valitsema murtohälytinjärjestelmä. Kainalojutussa esitellään lyhyesti myös muita hälytinvaihtoehtoja ja annetaan vinkkejä hälyttimien hankintaan.

Henkilökohtaisista valinnoista kertominen kuuluu kuluttajajournalismiin. Kuluttaja ostaa konkreettisia tuotteita ja tuotemerkkejä, ja ne voidaan mainita jutussa nimeltä, samoin kuin tuotteiden hankintaan liittyvät perustiedot ja kuluttajan kokemukset tuotteen laadusta. Tuotemerkin esille tuomisessa on kuitenkin käytettävä harkintaa, sillä sen epäsuhtainen korostaminen tekee jutusta piilomainoksen.

Satakunnan Kansan kirjoituksessa yksi tuotemerkki saa poikkeuksellista huomiota. Tuote esitellään koko kauppanimellään usean kerran leipätekstissä ja lisäksi kuvatekstissä. Tuotteen edustaja esiintyy artikkelissa alan yleisenä asiantuntijana ja kertoo, että hänen edustamansa hälytin saadaan tarvittaessa toimimaan samoin kuin kilpailijoiden tuotteet. Myönteisesti viestivä otsikko täydentää mainosmaista vaikutelmaa. Lisäksi lukijat ohjataan hakemaan lisäopastusta vain kyseisen tuotteen valmistajan nettisivuilta.

Kotien murtohälyttimet on teema, josta on tarjolla paitsi lukuisien yritysten myös viranomaisten nettiin toimittamaa tietoa.

Satakunnan Kansan artikkeli antaa yhdelle tuotemerkille suhteettoman paljon näkyvyyttä tavalla, joka kokonaisuutena on piilomainontaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.