3815/PL/07

Vapauttava

Kantelijan mielestä lehden pakinassa oli virheitä ja loukkaavia ilmaisuja hänestä (seurakunnan viranhaltija). Tavanomaista värikkäämpi ja vapaampi kielenkäyttö sekä kriittiset äänenpainot ovat pakinalle ominaisia piirteitä. Julkisen sanan neuvoston mielestä julkisissa tehtävissä olevien on siedettävä yhteiskunnallista arviointia. Jos tekstissä oli olennaisia virheitä, toimitusta olisi pitänyt pyytää korjaamaan ne. Loukkaaviksi koettuihin kohtiin olisi voinut myös yrittää vastata omalla mielipidekirjoituksella.

Kantelu 14.11.2007

Kantelijan mukaan Lestinjoki-lehden julkaisema kirjoitus rikkoo useissa kohti Journalistin ohjeita ja loukkaa hänen kunniaansa. Kirjoituksessa ei mainita seurakunnan talouspäällikköä (kantelija) nimeltä, mutta samassa lehdessä on uutinen, jossa häntä haastatellaan talouspäällikön ominaisuudessa.

Kantelun mukaan kirjoituksessa on muun muassa vääriä tietoja ja useita sellaisia kohtia, jotka kantelija kokee loukkaaviksi. Hän viittaa kantelussaan muun muassa totuudenmukaista tiedonvälitystä ja tietojen tarkistamista koskeviin Journalistin ohjeiden kohtiin.

Lestinjoki-lehden vastaus 19.12.2007

Päätoimittaja Marja-Leena Mattila-Nummisen mukaan kirjoitus on pakina, joka voi olla tyyliltään lennokasta. Kirjoittaja tunnetaan maakunnassa hyvin räväkkänä persoonana, ja hän kirjoitti omalla nimellään eikä nimimerkin takaa.

Kirjoittaja selostaa kirkkovaltuuston kokousta, jossa hän oli paikalla kirkkovaltuutettuna. Kantelija ei vaatinut oikaisua eikä kirjoittanut vastinetta. Lehti ei ole saanut pakinasta muitakaan kommentteja.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21). Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon (JO 24).

Valtuutettu kirjoitti Tikkasia -pakinassa omalla nimellään kirkkovaltuuston tilinpäätöskokouksesta, joka on julkinen ja jossa käsitellään kaikkia seurakuntalaisia koskevia asioita. Teksti oli suurelta osin toteavaa, mutta kirjoittaja myös arvioi persoonallisella ja kriittisellä tavalla niin asioiden valmistelua, päätöksentekoa kuin virkamiehiäkin.

Tavanomaista värikkäämpi ja vapaampi kielenkäyttö sekä kriittiset äänenpainot ovat pakinalle ominaisia piirteitä. Julkisen sanan neuvoston mielestä julkisissa tehtävissä olevien on siedettävä tässä pakinassa ollut yhteiskunnallinen arviointi. Jos tekstissä oli olennaisia virheitä, toimitusta olisi pitänyt pyytää korjaamaan ne. Loukkaaviksi koettuihin kohtiin olisi voinut myös yrittää vastata omalla mielipidekirjoituksella.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lestinjoki-lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.