3813/SL/07

Vapauttava

Lehti kertoi jutussaan Tehyn työtaistelu-uhan aikaan suomalaisen sairaanhoitajan elämästä Lontoossa. Kantelijan mielestä juttu antoi vääriä tietoja Lontoon vuokratasosta. Lehden tiedot perustuivat haastatellun kertomaan omasta vuokrastaan.

Kantelu
29.10.2007

Kantelijan mukaan artikkeli antaa väärän kuvan Lontoon vuokratasosta ja lontoolaisten sairaanhoitajien reaaliansioista suomalaisiin sairaanhoitajiin verrattuna. Kantelija epäilee, että toimittaja vääristelee tietoja tahallisesti.

Helsingin Sanomien vastaus 19.12.2008

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen toteaa, että jutussa haastateltava sairaanhoitaja kertoo oman vuokransa suuruuden eikä artikkelissa ollut virheitä. Kirjoituksessa mainitaan, että Lontoo on selvästi Helsinkiä kalliimpi kaupunki ja Lontoossa sairaanhoitaja saa erityistä kalliin paikan palkanlisää. Kuitenkin myös muut toimittajan haastattelemat suomalaiset sairaanhoitajat vahvistivat, että Britanniassa sairaanhoitaja tulee palkallaan selvästi paremmin toimeen kuin Suomessa.

Virkkunen torjuu epäilyn tahallisesta vääristelystä. Artikkeli on osa terveydenhuoltoalan työriitaan liittyvää kerrontaa, jonka yhteydessä on verrattu hoitajien työoloja myös muissa maissa. Hän kirjoittaa edelleen, ettei kantelija ole esittänyt selkeää oikaisupyyntöä.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseentiedonvälitykseen (JO 8).

Helsingin Sanomien artikkelissa kerrotaan suomalaisen sairaanhoitajan elämästä Lontoossa ja verrataan hänen työtehtäviään ja palkkaansa Suomessa työskentelevien sairaanhoitajien ansionmuodostukseen.

Jutussa ei kirjoiteta Lontoon vuokra-asuntojen yleisestä hintatasosta vaan kerrotaan yhden sairaanhoitajan maksamasta vuokrasta. Haastateltavan ilmoittamaa tietoa ei ole syytä epäillä. Artikkelista ei myöskään ilmene, että toimittaja olisi toiminut vilpillisin motiivein.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.