3810/PL/07

Vapauttava

Lehti kirjoitti vuoden mittaan joen ruoppauksesta, johon liittyi kiistoja. Yhdessä uutisista ei ollut korjausta vaativia olennaisia virheitä. Kyse oli painotuseroista. Neuvoston mielestä lehti olisi voinut myöhemmin julkaista uutisen ruoppaukseen liittyvän oikeusprosessin päättymisestä. Tässä tapauksessa lehti kuitenkin saattoi journalistisen päätösvaltansa puitteissa jättää uutisen tekemättä, koska ylempi oikeusaste ei muuttanut aiempaa päätöstä.

Urjalan Sanomat julkaisi 30.8.2007 uutisen, jossa kerrottiin Urjalanjoen ruoppausaikeista.

Lehti käsitteli samaa aihetta aiemmin samana vuonna uutisoidessaan hallintopakkohakemuksesta, jonka käsittely jatkui ylemmässä oikeusasteessa.

Kantelu 8.11.2007

Kantelijan mukaan Urjalan Sanomien uutisessa 30.8.2007 oli perättömiä väitteitä ja virheitä, joiden korjausta kantelija on pyytänyt päätoimittajalta. Korjausta ei kuitenkaan ole tehty. Uutisessa muun muassa annetaan ymmärtää, että laskuyhtiö on päättänyt pyytää lausuntoja ja lupaa ympäristölupavirastolta. Tällaista päätöstä ei ole tehty. Laskuyhtiö ja sen toimitsijat saatetaan virheellisellä uutisella kielteiseen valoon, eikä heille ole varattu tilaisuutta antaa asiasta julkisuuteen omaa kantaa. Kantelija sanoo, että ei ole laatinut asiasta vastinetta, vaan lehti saisi itse korjata omat virheensä ja tarkistaa tietolähteensä.

Lehti kirjoitti samasta aiheesta alkuvuodesta 2007, kun kantelija haki ympäristölupavirastolta hallintopakkopäätöstä ja virasto ei hakemukseen suostunut. Kantelija valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, jonka päätöksestä hän 20.10.2007 lähetti toimitukseen tiedotteen. Lehti ei julkaissut mitään tiedotteessa kerrotusta hallinto-oikeuden päätöksestä. Kantelijan mielestä lehti rikkoi Journalistin ohjeiden kohtaa, jossa velvoitetaan seuraamaan oikeusprosessia loppuun saakka.

Urjalan Sanomien vastaus 26.11.2007 ja 10.1.2008

Vt. päätoimittaja Irene Murtomäen mukaan 30.8.2007 julkaistu uutinen perustuu ympäristökeskuksen laskuyhtiölle lähettämään kirjeeseen ja viranhaltijan antamiin tietoihin. Kantelijan mielestä uutinen antaa ymmärtää, että laskuyhtiö on päättänyt lausuntojen pyytämisestä. Väite perustuu lukijan omaan johtopäätökseen, koska uutisessa lukee: ”Mittausten jälkeen uoman alustavasta sijainnista pyydetään… …kannat”. Uutisen kohdassa ”laskuyhtiön on haettava lupa Länsi-Suomen ympäristölupavirastolta” ei oteta kantaa siihen, onko laskuyhtiössä tehty päätös luvan hakemisesta. Uutisesta käy selvästi ilmi se, että kyse on ympäristöviraston eikä laskuyhtiön kannasta. Kantelija ei ole lähettänyt juttuun vastinetta, vaan toteaa sähköpostissaan, että ”lehti saisi itse korjata virheensä ja tarkistaa tietolähteensä”.

Päätoimittaja Heidi Koivulan mukaan hallintopakkopäätöksen hylkäämisestä 25.1.2007 tehtyä uutista kantelija kommentoi heti seuraavassa lehdessä. Kirjoituksesta kävi ilmi myös valitusprosessi. Vaasan hallinto-oikeus antoi 12.10.2007 kantelijan valitukseen päätöksensä, josta kantelija lähetti tiedotteen lehteen. Päätöksessä ei ole muutosta siihen, mitä lehdessä oli jo kerrottu. Urjalan Sanomat katsoi kertoneensa oleelliset tiedot, eikä hallinto-oikeuden päätös tuonut siihen mitään uutta.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseentiedonvälitykseen (JO 8). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen (JO 35).

Urjalan Sanomien uutis- ja mielipidepalstoilla käsiteltiin vuonna 2007 ruoppaushanketta, joka on aiheuttanut kiistaa. Uutiset perustuivat pääosin viranomaistietoihin, joita kantelija kommentoikin kerran alkuvuodesta. Hän lähestyi toimitusta sähköpostitse myös elokuussa, ja oikeusprosessin tuloksesta kantelija tiedotti lehteä lokakuussa.

Julkisen sanan neuvoston saaman käsityksen mukaan uutiset ovat perustuneet viranomaislähteisiin. Kantelijan mielipidekirjoitus, jonka lehti julkaisi, toi asian käsittelyyn lisää näkökulmia. Elokuisessa uutisessa ei neuvoston mielestä ole olennaisia virheitä, jotka olisivat vaatineet korjaamista. Kyse oli painotuseroista. Neuvoston mielestä Urjalan Sanomat olisi voinut lokakuussa julkaista uutisen oikeusprosessin päättymisestä. Tässä tapauksessa lehti kuitenkin saattoi journalistisen päätösvaltansa puitteissa jättää uutisen tekemättä, koska ylempi oikeusaste ei muuttanut aiempaa päätöstä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Urjalan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.